Nieuwe eenvoudige subsidies voor kleinere Nederlands-Duitse initiatieven

Eind vorig jaar heeft het Comité van Toezicht voor het Interreg VI A programma Deutschland-Nederland het Kleine Projecten Fonds (KPF) goedgekeurd. Dit nieuwe subsidieprogramma voor kleinere Nederlands-Duitse projecten gaat begin 2023 van start.

Het KPF is de opvolger van het succesvolle project “People to people”. Met het Kleine Projecten Fonds is er voor de komende jaren weer 4,8 miljoen euro beschikbaar voor bijv. scholierenuitwisselingen, culturele activiteiten en evenementen in de Euregio Rijn-Waal. 2,4 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld door het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland.

De focus blijft gericht op kleinere grensoverschrijdende projecten. Dankzij een vereenvoudigde aanvraagprocedure kunnen alle verenigingen, organisaties etc. in aanmerking komen voor een bijdrage. Ook de afwikkeling is vereenvoudigd, aangezien het fonds voor kleine projecten met vaste bedragen werkt. Dit betekent dat de bewijsplicht in de vorm van facturen of bankafschriften niet meer nodig is. Dit is een enorme vereenvoudigen voor scholen, verenigingen en vrijwilligers in het bijzonder. Evenementen die gewoonlijk slechts één dag duren, ontvangen voortaan een vast bedrag van 750 euro worden. Voor andere initiatieven of projecten in het KPF is een financiering van maximaal 25.000 euro beschikbaar.

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een KPF-bijdrage is dat er sprake met zijn van grensoverschrijdende samenwerking. Het Fonds voor kleine projecten (KPF) kent daarnaast de volgende vier prioriteiten:

  • Onderwijs: bijvoorbeeld uitwisselingen tussen scholen, samenwerking tussen scholen/universiteiten, uitwisseling van docenten/professoren, taalondersteuning, stages.
  • Governance: bevordering van samenwerking tussen overheidsinstellingen en autoriteiten
  • Gezondheid: uitwisseling en netwerken van bijvoorbeeld zorginstellingen, preventie, gezondheidsinstellingen – maar ook diergezondheid en bestrijding van dierziekten
  • People-to-people: bevordering van de samenwerking tussen burgers. Dit resulteert in uitgebreide projectmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, geschiedenis en toerisme.

Iedereen die een idee heeft voor een grensoverschrijdende project, kan contact opnemen met de Euregio Rijn-Waal. Meer informatie vindt u op www.euregio.org/kpf.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten