Nieuwe actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’

Nederland en Europa willen de CO2-uitstoot van de industrie in 2050 volledig reduceren. De Nederlandse kunststoffen- en kunstmestindustrie, die is geconcentreerd in Zuid-Nederland, kan hier een uitermate belangrijke bijdrage aan leveren.

De impact van deze basischemie op het klimaat is groot. Omdat de basischemie basismaterialen levert, heeft ze bovendien grote invloed op het duurzaamheidsprofiel van vele waardeketens downstream. Ook het economisch belang is groot. Als we de noodzakelijke vergroening van de basischemie versnellen, dan creëren we een schoner milieu én nieuwe werkgelegenheid.

Met deze potentie als uitgangspunt is de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ opgesteld. Opschaling van innovatieve vergroeningsoplossingen voor de basischemie is het doel. Daarbij staan circulariteit (biomassa en afvalplastics als grondstoffen voor de chemie) en de toepassing van innovatieve, elektrische processen op basis van groene energie centraal. Om opschaling te versnellen, definieert de actieagenda 22 acties, geclusterd in drie groepen:

  • Samenwerken om nieuwe ketens en opschaling van innovaties mogelijk te maken;
  • Ontwikkelen van financieringsconstructies voor initiatieven;
  • Opstellen en invoeren van nieuwe beleidsmaatregelen.

Er wordt gestart met 9 opschalingsinitiatieven, die illustratief zijn voor vele extra initiatieven die er al zijn of de komende jaren zullen ontstaan. De eerste industriële invullingen zijn naar verwachting in 2025 een feit.

Lees het complete artikel op de website van Port of Moerdijk. 

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten