Mogelijk structurele samenwerking politie en Koning Willem I College

De tijd dat je een diploma haalt en daarna aan het werk gaat om vervolgens nooit meer terug te keren in de schoolbanken is binnen de meeste sectoren verleden tijd. „Het Koning Willem I College zet daarom steeds meer in op Leven Lang Ontwikkelen (LLO), voor deelnemers van 16-67 jaar."

Foto: Saskia de Kort en Bastien Klok

Dat onderstreept Cécile Winnubst, adviseur van het Bureau Bedrijven & Relaties van het college. Een treffend voorbeeld is de communicatietraining aan werkbegeleiders in dienst bij de politie.

Het Koning Willem I College vormt het decor van de eerste trainingsbijeenkomst in een reeks van zes, speciaal bestemd voor werkbegeleiders van het Team Arrestantentaken van de politie Oost-Brabant. De groep, bestaande uit onder meer Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) en surveillanten, krijgt vandaag training van twee bevlogen docenten. Saskia de Kort is als onderwijsontwikkelaar en trainer betrokken. Ingeborg Brouwer is verbonden aan de Academie Orde & Veiligheid (AOV) van het college. Samen helpen zij de cursisten hun stagiairs in de toekomst nog beter te begeleiden.

Klei

Bastien Klok, operationeel expert van het team dat getraind wordt: „Deze BOA’s en surveillanten begeleiden al jaren stagiaires. Onze toekomstige collega’s dus! Een taak die ze er ‘gewoon’ bij doen, naast hun veelzijdige dagelijkse werkzaamheden. Ze staan doorgaans met hun voeten in de klei. De ene keer bekommeren ze zich over de plaatsing van arrestanten in een cellencomplex, de andere keer zijn ze operationeel in en rondom de rechtbank, waarbij ze onder andere oog hebben voor de veiligheid”, verduidelijkt Klok. „Ze zijn over het algemeen pro-actief en héél gedreven, maar hebben zélf geen specifieke (werk)begeleidersopleiding genoten. Een gemis, immers alle betrokkenen hebben er baat bij dat de stagiairs optimaal begeleid worden. Aangezien voor hen een training op dit vlak momenteel niet beschikbaar is bij de politie zijn we extern gaan kijken, waarna we in zee zijn gegaan met het Koning Willem I College. Een samenwerking die afgelopen december de eerste lesgroep heeft voortgebracht en die mogelijk een structureel karakter krijgt.”

Mr.Bean

Tijdens de bijeenkomst passeren allerlei relevante aspecten de revue. Zoals het samenspel tussen verbale en non-verbale communicatie. „Gezichtsuitdrukking, ademhaling, houding, gebaren en andere vormen van lichaamstaal zeggen vaak méér dan woorden, al zijn het spreektempo en de toon ook niet onbelangrijk. Als je non-verbaal reageert, heb je het gesprek al een kleur gegeven, meestal zonder dat je je daarvan bewust bent”, doceert De Kort voorafgaand aan de vertoning van een hilarisch fragment van Mr.Bean. „Herkennen jullie iets van jezelf in hem?”, luidt de uitdagende vraag.

Drie-eenheid

De trainers besteden verder aandacht aan persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten. Én aan contact maken, bijvoorbeeld door zowel verbale als non-verbale elementen te spiegelen aan een gesprekspartner. De Kort: „In dit geval kunnen studenten -mede gekeken naar de toekomstige situatie- daarmee indirect hun voordeel opdoen. Tegelijkertijd is interessant het gedrag van de studenten te herkennen.” In latere sessies komen ook theoretische items, waaronder generatieverschillen en het zogeheten IJsbergmodel van McClelland, aan bod. „Theorie, oefenen -soms door middel van rollenspelen- en dit alles toepassen op je werk, dat is zo’n beetje de drie-eenheid van deze cursus die uiteindelijk een deelnamecertificaat oplevert. Uiteraard in combinatie met reflectie”, aldus De Kort.

Auteur: Chris Korsten

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten