Moerdijk als brug naar Europa

Een sterke focus op duurzaamheid, logistiek met toegevoegde waarde en perfecte toegang tot het Europese achterland. Het zijn de pijlers onder het succes van Port of Moerdijk. Directeur Ferdinand van den Oever kijkt vooruit naar de toekomst: “In 2030 zijn we de meest duurzame haven van de Nederlands-Vlaamse Delta.”

Hoe belangrijk is Haven van Moerdijk voor de regio?

“Het haven- en industrieterrein is – met ruim 2.600 hectare en ruim 400 bedrijven – de grootste werkgever van Brabant en de vierde zeehaven van Nederland. Op vier vervoerswijzen – weg, water, pijpleiding en spoor – kun je vanaf hier gemakkelijk de hele wereld bereiken. Met zo’n 2.000 zeeschepen en bijna 12.000 binnenvaartschepen die hier jaarlijks passeren en meer dan 1 miljoen vierkante meter aan overslag- en premium opslagfaciliteiten, is het bovendien een belangrijk knooppunt.

Het havengebied biedt 20.000 directe en indirecte banen, variërend van werk bij grote chemische bedrijven tot logistieke dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. De grootste is Shell Moerdijk, maar er zijn veel meer bedrijven actief op het haven- en industrieterrein die een sleutelrol spelen in de grondstoffentransitie.”

Moerdijk ligt voor een zeehaven nogal ver landinwaarts. Is dat geen nadeel?

“We zijn zelfs de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland, in het hart van de Vlaams-Nederlandse Delta. De strategische ligging tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen maakt ons een belangrijke locatie voor het ontvangen van goederen van over de hele wereld, een knooppunt voor transport van en naar het Europese achterland. Het terrein is perfect bereikbaar. Goederen, grondstoffen en halffabrikaten komen aan via schip, trein, vrachtwagen of pijpleiding en gaan gebundeld of bewerkt vanuit Moerdijk via binnenwater, zee of land verder. Moerdijk is de brug naar Europa. En een logistieke hotspot, want op veel plekken ontwikkelen de logistieke activiteiten zich fors, zoals in de zones van Tradepark en Distriboulevard.”

Hebben de nabijgelegen havens van Rotterdam en Antwerpen nog voordelen van de ligging van Haven van Moerdijk of zijn jullie simpelweg concurrenten?

“Moerdijk kent niet de verkeersproblemen van andere mainports, je bent zonder files of opstoppingen zo op weg naar je eindbestemming, ook al door de snelle doorlooptijden in de haven zelf. Bij ons geen lange wachttijden aan de kade. Met Moerdijk als volgende stop na mainports Antwerpen en Rotterdam is de rest van de wereld binnen handbereik. Via Moerdijk transporteer je de lading makkelijk naar zowel het Europese achterland als naar de wereldmarkten. In die zin zijn we een aanvulling op die twee grote mainports, die zich in tegenstelling tot Moerdijk vooral richten op deepsea-activiteiten. Bovendien maakt ons fijnchemie cluster ons complementair aan andere havens.

Wel zijn we concurrenten wat betreft goede en snelle shortsea verbindingen, bijvoorbeeld met het Verenigd Koninkrijk maar ook met andere Europese bestemmingen.”

Lees het complete interview met Ferdinand van den Oever op de website van Port of Moerdijk.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten