MKB’er opgelet: ook jij krijgt te maken met SFDR en CSRD

Misschien heb je er nog nooit van gehoord: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Toch zijn het verordeningen waar iedere ondernemer uiteindelijk mee te maken gaat krijgen. Direct of indirect. Het heeft alles te maken met hoe duurzaam je onderneemt. En denk nu niet ‘Ach, ik heb een BREAAM of WELL certificaat’. Dat is voor deze Europese verordeningen niet meer afdoende. Duurzaamheid gaat verder dan dat. Managing director Olaf Buter en Adviseur duurzaamheid Tristan Nieuwenhuis van Adamasgroep, leggen uit waar je als mkb’er vroeg of laat mee te maken gaat krijgen.

SFDR heeft ook impact op niet-financiële organisaties

Financiële partijen, die investeren in vastgoed, spelen een belangrijke rol bij het behalen van de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s). Om meer invloed op deze organisaties uit te oefenen, ontwikkelde de Europese Unie de SFDR. Deze verordening heeft als doel meer transparantie te krijgen over hoe o.a. banken, beleggingsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders duurzaamheidsrisico’s en -kansen meenemen in hun investeringsbeslissingen. Aanvullend op de SFDR is de taxonomieverordening onderdeel van de Europese wetgeving, een classificatiesysteem voor het beoordelen van de duurzaamheid van de investering: het vastgoed. “Ook al richt de SFDR zich op grote financiële partijen, toch krijg je er als mkb’er indirect ook mee te maken”, waarschuwt Buter. “Want als jouw bedrijf zich bevindt in een CO2 intensieve sector, verleent een bank jou straks dan nog wel een lening voor een nieuw pand of investering in je productlijn?”

De CSRD doet er nog een schepje bovenop

Naast de SFDR gaat per 1 januari 2025 de CSRD in, over het boekjaar 2024. Deze richtlijn verplicht ook niet-financiële bedrijven om te rapporteren over hoe je omgaat met milieu, maatschappij en hoe je daar binnen jouw organisatie richting aan geeft (ESG). Deze duurzaamheidsinformatie, moet worden opgenomen in het jaarverslag en worden getoetst door een externe partij. “Voldoe je niet of rapporteer je niet, dan ben je niet gegarandeerd van een goedkeurende accountantsverklaring”, legt Nieuwenhuis uit.

De richtlijn zal gefaseerd in werking treden en geldt in eerste instantie alleen voor beursgenoteerde én grote bedrijven, met meer dan 250 werknemers, 20 miljoen balanstotaal en 40 miljoen omzet. Nieuwenhuis: “MKB is minimaal tot boekjaar 2028 vrijgesteld van de CSRD. Maar let op: de bedrijven voor wie de CSRD wél geldt, moeten rapporteren over hun gehele keten. Op deze manier krijg je als middelgroot of klein bedrijf indirect al veel eerder te maken met de CSRD.”

Welke eerste stap kun je zetten als mkb’er?

Laat je informeren door je accountant, een bedrijfsadviseur of door Adamasgroep. Adamasgroep is een internationaal ingenieurs- en adviesbureau, gespecialiseerd in de ontwikkeling van gezond, duurzaam en circulair vastgoed. Zij zijn keurmeester voor kwaliteitsborging, waaronder commissioning van gebouwgebonden installaties en de bouwkundige schil. Ook zijn ze keurmeester, auditor én assessor voor verschillende certificeringsschema’s, zoals de WELL Building Standard, LEED en BREEAM.

 “Wij maken organisaties wegwijs in de wereld van verduurzamen. Wij brengen risico’s en kansen in kaart. En adviseren ondernemers over de stappen die ze kunnen zetten om hun vastgoed (verder) te verduurzamen. We adviseren installateurs en aannemers, zodat zij volgens de regelgeving kunnen bouwen. En we ondersteunen bedrijven bij het rapporteren”, vertelt Buter. Daarvoor heeft Adamasgroep in samenwerking met Blue Building Institute een eigen rapportagetool ontwikkeld, genaamd ‘Stainable’. De tool automatiseert SFDR compliant rapportages in de verplichte voorgeschreven EU templates. En vereenvoudigt daarmee het rapporteren aanzienlijk. “Nóg makkelijker kunnen we het niet maken”, sluit Buter af.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, neem gerust contact op met Tristan Nieuwenhuis, Adviseur duurzaamheid via tristan.nieuwenhuis@adamasgroep.nl of bel 026 44 61 222.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten