Minister Dijkgraaf bezoekt Zeeuwse onderwijsinstellingen

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt maandag 14 november naar Zeeland voor een bezoek aan de onderwijsinstellingen University College Roosevelt (UCR), HZ University of Applied Sciences en Scalda. De pers is van harte welkom om bij dit bezoek aanwezig te zijn.

Eén van de overkoepelende thema’s van het werkbezoek van de minister is de bevolkingskrimp en de gevolgen die dit ook voor het onderwijs in Zeeland heeft. De instellingen laten op 14 november zien hoe zij hierop inspelen, bijvoorbeeld door nauw samen te werken. Ook  brengen ze de kansen die krimp biedt onder de aandacht. Verder komen onderwerpen als samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs en studentenwelzijn aan de orde.

University College Roosevelt (10.30-12.00 uur)

Minister Dijkgraaf begint zijn bezoek om 10.30 uur bij UCR in Middelburg. Hij wordt ontvangen bij Common House Elliott in de Lange Noordstraat, de ontmoetings- en studieplaats  van en voor studenten. Hij neemt een kijkje in het gebouw en gaat in gesprek met studenten. Ook praat hij met een groepje studenten over welzijn. Hierna woont hij in academisch gebouw Anne presentaties bij over een innovatief archeologieproject en de Academische Werkplaats Ouderenzorg. Het bezoek aan UCR eindigt rond 12.00 uur met een bijzonder optreden van The Roosevelt College Choir in de Burgerzaal van het oude stadhuis.

Joint Research Center Zeeland (12.15-13.15 uur)

Om 12.15 uur arriveert Dijkgraaf in het restaurant van de HZ-locatie aan Het Groene Woud in Middelburg. Hier maakt hij tijdens een Zeeuwse lunch kennis met het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) dat in aanbouw is op hetzelfde terrein aan Het Groene Woud als de HZ. Het JRCZ is een gezamenlijk onderzoekslaboratorium voor studenten, onderzoekers, bedrijven en de overheid. Drie teams van onderzoekers, docenten en studenten laten tijdens de lunch zien hoe zij nu al samenwerken in onderzoeken rondom de belangrijke thema’s water, energy, food en biobased economy en de extra impuls die het nieuwe laboratorium hieraan zal geven. De lunch is afgelopen rond 13.15 uur.

HZ University of Applied Sciences (14.00-15.30 uur)

Na de lunch vervolgt Dijkgraaf om 14.00 uur zijn bezoek aan de HZ in Vlissingen. Tijdens dit onderdeel staan de innovatieve oplossingen centraal, die de hogeschool met andere onderwijsinstellingen en het werkveld op poten heeft gezet om de specifieke uitdagingen van deze regio aan te gaan. De focus ligt op de sociaal-maatschappelijke opleidingen, zoals Leraar Basisonderwijs en Verpleegkunde. Minister Dijkgraaf gaat in gesprek met studenten en docenten. Slotstuk van dit onderdeel is een rondetafelgesprek met onder anderen de lectoren Olaf Timmermans van Healthy Region en Patrick van Schaik van Excellence and Innovation in Education over praktijkgericht onderzoek en het hoger onderwijs in de regio.

Scalda (vanaf 15.45 uur)

De minister sluit zijn waaierbezoek vanaf 15.45 uur af bij Scalda op de locatie Podium in Middelburg. Minister Dijkgraaf gaat in gesprek met studenten en docenten over innovaties die Scalda inzet om met partners in instellingen en bedrijven een breed opleidingsaanbod voor Zeeuwse studenten in stand te houden. Hij maakt kennis met praktijkroutes voor de domeinen horeca en zorg. Speciale aandacht is er voor het nieuwe Start College. Hier worden de opleidingen van de niveaus 1 en 2 geïntegreerd.

Vervolgens gaat de minister tijdens een zogenaamde Spreek Je Uit-sessie in een informele sfeer in gesprek met zo’n 100 studenten en docenten over het belang van het mbo-onderwijs. Op de agenda staan thema’s uit de werkagenda van de minister, zoals kansengelijkheid en stages, innovatie van het onderwijs en de rol van onderzoek in het mbo.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten