Met Groene Lijst naar de beste vakbekwame hoveniers

Het opleiden van vakbekwame hoveniers kun je als school niet alleen, daarbij is het bedrijfsleven van essentieel belang. Daarom is Helicon MBO Nijmegen afgelopen schooljaar gestart met het opstellen van een Groene Lijst, een lijst met stage- en leerwerkbedrijven die zich bijzonder inspannen voor het vakonderwijs.

Om de lijst verder aan te vullen met bedrijven, organiseerde Helicon MBO Nijmegen op 15 en 24 juni speciale ‘Groene Lijst avonden’ bij de Tuinen van Appeltern. De Groene Lijst gaat in het nieuwe schooljaar officieel van start. Dat betekent onder andere dat hoveniersstudenten van de school vanaf aankomend schooljaar bij het zoeken van een stage of leerbedrijf kiezen voor een bedrijf van deze lijst.

Groene lijst voor bedrijven

De Groene Lijst is een initiatief van Helicon MBO Nijmegen in samenwerking met Branchevereniging VHG. Op de lijst staan stage- en leerwerkbedrijven die zich bijzonder inspannen voor het onderwijs rondom het hoveniersvak. Door een intensieve en dynamische samenwerking tussen Helicon MBO Nijmegen, Branchevereniging VHG en het bedrijfsleven in de regio wordt een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs bereikt. “Om bedrijven te informeren over de Groene Lijst organiseren we Groene Lijst avonden. Het opleiden van goede vakmensen kunnen wij namelijk niet alleen, dat doen we echt samen. Als school verzorgen wij het onderwijs, maar bedrijven in de regio zorgen voor goede stage- en leerwerkplekken. Daarnaast zijn we gestart met een invallerspoule voor bedrijven. Zij nemen de lessen over als dat nodig is waardoor onze studenten geen lesuitval hebben. Zo zorgen we samen voor een goed leerproces”, aldus Mayke Klunder, coördinator van de opleidingen Hovenier en Tuin- en landschapsinrichting bij Helicon MBO Nijmegen. “Gezien de ontwikkelingen en trends binnen het vakgebied werken we graag samen met alle (stage)bedrijven in de regio. Vandaar dat we ze uitnodigen bij de Tuinen van Appeltern om samen in gesprek te gaan over het optimaliseren van het onderwijs én de onderlinge samenwerking. Inmiddels staan er ruim 150 hoveniersbedrijven in de regio op onze Groene Lijst. En de lijst breidt zich alleen maar uit. Als dynamisch team gaan we samen op zoek naar vernieuwingen en verbeteringen binnen het vakonderwijs.”

Bedrijven die deelnemen aan de Groene Lijst tekenen tijdens de Groene Lijst avond een intentieverklaring. In deze verklaring geven bedrijven aan dat ze als SBB erkend bedrijf studenten op niveau uitdagen en ze een goede stageplek bieden. Daarnaast verklaren ze beschikbaar te zijn voor activiteiten met de school. Dit kan een gastles of excursie zijn, maar het kan ook betekenen dat het bedrijf voorlichting over het groene vak geeft aan een VMBO-school in de regio of beschikbaar is voor een Open dag.

Hotspot voor hoveniersopleidingen

Bij de opleidingen Hovenier (niveau 1, 2 en 3) en Tuin- en landschapsinrichting (niveau 4) van Helicon MBO Nijmegen staan het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van de ideale groene omgeving centraal. De baanzekerheid in de branche is groot. Klunder: “Onze school is groene hotspot in de regio op het gebied van Hovenier en Tuin- en landschapsinrichting. Door de intensieve samenwerking met het regionale bedrijfsleven verrijken wij ons lesprogramma door gastlessen, projecten in de praktijk en docentenstages. Hierdoor blijft ons onderwijs actueel en leren studenten over de nieuwste technieken binnen het vakgebied. Dankzij de Groene Lijst kunnen we het onderwijs dus alleen maar nog beter maken en samen goede hoveniers opleiden. Gelukkig zien we dat ook terug in de instroomcijfers van de opleidingen. Mooi om te zien dat steeds meer jongeren in onze regio kiezen voor het hoveniersvak!”

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten