Mbo-student in West-Brabant leert rechtstreeks op de werkvloer

Het beroepsonderwijs in de regio West-Brabant laat studenten steeds meer direct kennis maken met hun toekomstige werkomgeving. In Bergen op Zoom krijgt een aantal studenten van beroepsopleider Curio les in Gebouw-T en theater De Maagd. Tegelijkertijd vormen de gebouwen de uitvalsbasis voor TAIT, wereldmarktleider op het gebied van theatertechniek.

Bij Curio werken studenten Mechatronica, Werktuigbouw, ICT en Podium en Theatertechniek (PET) in teams aan vraagstukken uit de theaterwereld. De studenten krijgen creatieve vraagstukken neergelegd en mogen met technische oplossingen komen. Dat gold ook voor oud-student Thijs Bruins (28). Hij rondde de opleiding PET bij Curio een aantal jaar geleden af en werkt nu als business development manager bij TAIT . In december leverde TAIT de nieuwe hijsinstallatie van theater De Maagd op, een trekkenwand waar Curio-studenten de komende jaren mee mogen werken.

TAIT vond de realisatie van de trekkenwand een ideale mogelijkheid om studenten creatief bezig te laten zijn met de juiste tools. Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur bij Curio is er gelukkig mee. “Een trekkenwand zoals in theater De Maagd, is in aanschaf te duur voor ons. In het theater heeft zo’n wand overdag weinig functie”, merkt hij terecht op. “Daardoor kan hij perfect in het onderwijs worden gebruikt.”

Nog intensiever samenwerken met RIF-aanvraag

In poppodium Gebouw-T mogen studenten die de studierichting PET volgen, in de geluidsstudio oefenen met artiesten en die in de concertzaal try outs spelen. Neutelings: “We vervlechten opleiden en werken zoveel mogelijk met elkaar. De RIF-aanvraag (= Regionaal Investerings Fonds) die we eind januari hebben ingediend, moet de samenwerking tussen ons, overheden en het bedrijfsleven verder intensiveren.” Behalve TAIT is ook Siemens Digital Industries bij de aanvraag betrokken. “Onze gezamenlijke missie past in economische zin goed bij de economische zwaartepunten van West-Brabant waar we creatieve dienstverlening willen stimuleren.” De subsidie moet een boost geven aan de ambities van de betrokken partijen: studenten hun lestijd niet alleen in een klaslokaal laten doorbrengen maar juist ook real life situaties laten ervaren.”

Als tiener raakte Bruins al verzeild in de wereld van podium- en evenemententechniek. Ook ging er een voorliefde voor automatisering in hem schuil. Bij de studiekeuze koos hij voor PET, met het uiteindelijke resultaat dat zowel zijn passie voor theatertechniek als voor automatisering nu bij elkaar zijn gekomen. TAIT is een design driven oplossingsgericht bedrijf, dat vanuit de artistieke vraag van de klant werkt. Het bedrijf heeft veertien kantoren wereldwijd en hoort klanten schreeuwen om goed opgeleide technici die ze maar lastig kunnen vinden. Bruins: “Wij kunnen wel mooie techniek ontwikkelen, als we niemand hebben die weet hoe er mee om te gaan dan is de techniek niet nuttig.”

Vraag vanuit het bedrijfsleven

De vernieuwde vorm van opleiden bij Curio kwam tot stand op verzoek van het bedrijfsleven. Neutelings: “Bedrijven hebben enorme behoefte aan hoogwaardige opgeleide technici. Mensen die op basis van technische kennis vooral denken in creatieve en innovatieve oplossingen. Het DNA van deze regio vraagt om technische kennis. West-Brabant kent een groot aantal technisch geavanceerde bedrijven. Sommige van hen werken op basis van procestechniek en andere bevinden zich in het robotcluster.” Bruins: “Ook bij TAIT draait het om technische kennis maar aan de andere kant om creativiteit. Als je creatieve mensen in de techniek weet te krijgen, sla je een dubbelslag.”

Praktijkonderwijs op 1,5 meter

In het mbo gaat praktijkonderwijs op 1,5 meter afstand op dit moment door. Weliswaar zijn er nu geen voorstellingen en is het voor een student stukken leuker als het ontwerp dat hij of zij heeft gemaakt, op zaterdagavond in het theater is te zien.” Maar Neutelings relativeert: “Ook deze situatie gaat weer voorbij.” Bruins vult aan: “Doordat er nu geen shows draaien, heeft het onderwijs meer ruimte in de theaters.”

Curio is opleider van 6.000 vmbo-leerlingen en 15.000 mbo-studenten op 37 locaties. In het vmbo laat Curio jongeren snuffelen aan verschillende sectoren. Bij de instroom naar het mbo kunnen ze aangeven wat ze leuk vinden. Neutelings: “Zeker in het eerste jaar volgen we de student nauwkeurig en kijken we of de student op zijn of haar plek zit. Maatschappelijk succes willen we garanderen door iemand op een goede manier op te leiden voor een baan waar echt behoefte aan is.”

Agenda beroepsonderwijs West-Brabant

“Als onderwijsinstelling vinden we het fantastisch om op het snijvlak van techniek en creativiteit te opereren, zodat we meer studenten aantrekken en echt kunnen innoveren.” Bij de samenwerking tussen Curio, TAIT , het theater en het poppodium is ook de gemeente Bergen op Zoom betrokken. Het is slechts één van de circa honderd projecten die staan omschreven in de agenda beroepsonderwijs West-Brabant. De agenda richt zich op de krapte binnen de topsectoren van de regio West-Brabant. Neutelings noemt de agenda geen sturend middel, maar een katalysator tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. “Welke interessante vraagstukken zijn? Waar kunnen we studenten aan laten werken? In de agenda (zie www.agendabowb.nl) staan projecten omschreven die niet aan de bestuurstafel zijn bedacht. Het gaat echt om initiatieven van het bedrijfsleven, van maatschappelijke organisaties en overheden die van onderop komen.”

Hij vervolgt: “Vanuit de arbeidsmarkt bestaat veel vraag naar mensen zoals Thijs Bruins. Door het onderwijs, het bedrijfsleven en overheden samen te brengen dragen we gezamenlijk bij aan regionale ontwikkeling. Dat is ook een belangrijk punt uit de agenda. We spreken allemaal Nederlands en soms toch een andere taal. Het doel van de agenda is elkaar echt leren begrijpen en laten zien dat je samen verder komt dan alleen.”

Auteur: Carline Klijn – van Best

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten