Manage uw eigen energietransitie webinarserie

De wereld staat voor een ongekende uitdaging om de klimaatcrisis te beheersen. De energietransitie van fossiel naar duurzaam heeft zijn impact in de maatschappij als geheel maar in het bijzonder ook op uw bedrijfsvoering.

In deze gratis webinarserie van Van Beek Ingenieurs wordt u bijgepraat over wat deze reis voor u betekent en hoe u dit concreet moet oppakken voor uw organisatie.

Bekijk de hele serie!

Het is aan te raden om alle webinars te bekijken, want alle webinars tesamen vormen een complete ‘Manage uw eigen energietransitie’ cursus. Per webinar wordt aandacht besteed aan één van de aspecten van de energietransitie. Na afloop van de webinars heeft u inzicht in het traject dat op uw organisatie afkomt en heeft u concrete handvatten voor de transitie van uw eigen organisatie.

Van Beek

De webinars worden u gratis aangeboden door Van Beek Ingenieurs. In de webinars deelt Van Beek haar ervaring en kennis om organisaties te inspireren in het nemen van stappen in de energietransitie. Leer van de mooie praktijkvoorbeelden.


 

Webinar 1 – De uitdagingen en de belangen (replay beschikbaar)

In dit eerste webinar krijgt u inzicht in de uitdagingen, dilemma’s en belangen die spelen rondom de energietransitie. Ook wordt u meegenomen in de multidisciplinaire aanpak die nodig is om de energietransitie proactief aan te pakken. Vervolgens wordt dit vertaald naar de uitdagingen binnen uw organisatie en krijgt u inzicht in de verschillende belangen van de stakeholders in uw eigen organisatie.

Sprekers: Pieter Metz en Ron Hendriks

Onderwerpen:

 • Voor welke uitdagingen staan we? | IPCC-rapport, Fit for 55, Klimaatadaptatie, Glasgow COP26
 • Reactief of proactief? | Wetgeving, doel van uw organisatie, etc.
 • Elementen van de energietransitie | Proces & Organisatie, Techniek & Haalbaarheid, Monitoring
 • Rollen & belangen in uw organisatie | Energie Management Assessment, praktijkcasus

Vraag uw replay aan!


 

Webinar 2 – De routekaart (replay beschikbaar)

Deel 2 van de webinarserie neemt u mee in het concreet opstellen van uw eigen routekaart. De routekaart is uw meerjarenplan voor het realiseren van uw CO2-reductie doelstelling. Welke stappen moeten wanneer worden gezet om de ambitie te realiseren? Hoe houdt u grip? Hoe zorgt u ervoor dat de kosten beheersbaar blijven?

Sprekers: Pieter Metz en Erik Deliege

Onderwerpen:

 • Routekaart 2030: | Klimaatwet, Proactief, Instrumenten Energietransitie, Strategie
 • Aanpak & werkwijze | Huur vs. Eigendom; bestaande plannen (MJOP, EML, Vastgoedplan, LTOP, LTHP); nieuwe onderzoeken
 • Procesbenadering routekaart | Continuïteit, PDCA, Management

Vraag uw replay aan!


 

Webinar 3 – De financiële aspecten (14 december; 14.00 – 15.00)

Het derde webinar behandelt de financiële aspecten van de energietransitie. Aan de hand van de bestaande financiële inzichten van uw eigen organisatie wordt de stap gemaakt naar de middelen die benodigd zijn voor verandering. Ook wordt in dit webinar de bestaande stimuleringsregelingen toegelicht die u kan inzetten om de transitie voor uw eigen organisatie te versnellen.

Sprekers: Pieter Metz en Reinier van der Wees

Onderwerpen:

 • De complexiteit van de energiekosten | Commodity, netwerk, meetbedrijf, belasting & toeslagen
 • Factuurcontrole | Drie niveaus
 • Budgettering | Opzet systematiek, verstorende elementen
 • Kosten van de energietransitie | Maak het beheersbaar
 • Subsidies | Toelichting van diverse subsidievormen

Schrijf u nu in!


 

Webinar 4 – Energiemanagementsysteem het kloppend hart van uw energietransitie (11 januari 2022; 14.00 – 15.00)

Inzicht in uw eigen data is noodzakelijk om goede keuzes te kunnen maken. Alle beschikbare data vormt de bron voor de informatie rondom energiebesparing, inzicht, wet- en regelgeving en uw eigen routekaart. Managementinformatie op grond waarvan de directie het inzicht heeft om te sturen op de gestelde doelen.

Inzicht waarmee: kan worden bijgestuurd indien de ambitie niet gehaald wordt; kan worden aangetoond aan de verschillende stakeholders dat de organisatie op de goede weg ligt (oa. klanten, bevoegd gezag, medewerkers, investeerders); die noodzakelijk is om de Business case van investeringen te onderbouwen; de financiële impact van de energiekosten beheersbaar wordt; op technisch gebied de juiste keuzes te maken bij het verduurzamen van de organisatie.

Data vormt de kern van elke beslissing die we nemen. Bewust en onbewust.

Spreker: Pieter Metz en n.t.b.

Onderwerpen:

 • Energiemonitoring | EBS, Benchmarking, Energieprofielen, Rapportages, Energiebeheer
 • Monitoring van installaties | WKO-monitoring, Zon PV-installaties
 • Maatregelenmanagement | Opzet, status per locatie
 • Visualisaties voor stakeholders | Dashboards, websites

Schrijf u nu in!


 

Webinar 5 – Energiemanagement & de energiemanager (8 februari 2022; 14.00 – 15.00)

Het opzetten van een structureel integraal energiebeleid en deze op een juiste wijze inbedden in uw organisatie is één van de pijlers op weg naar een succesvolle energietransitie. De energiecoördinator is degene die binnen uw organisatie het overzicht heeft over de relevante aspecten van energie. Degene zit hiermee ook aan het stuur van uw energietransitie. In dit webinar geven we inzicht in de rol en verantwoordelijkheden van de energiecoördinator en komen diverse praktijkvoorbeelden aanbod. Met tips en tricks die u als energiecoördinator helpen de energietransitie te versnellen.

Sprekers: Pieter Metz en n.t.b.

Onderwerpen:

 • Wat is energiemanagement? | Definitie, Energiemanagement Assessment
 • Rol van de energiemanager | Regisseur, organisatie / techniek / monitoring
 • ISO 50.001 | Elementen, Certificatie, Plan van Aanpak
 • Cultuurverandering | Achtergrond, Branding, Aanpak, Casus

Schrijf u nu in!

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten