Mag u een ziekmelding van uw medewerker weigeren wanneer u hieraan twijfelt?

In de praktijk spreken ze bij Van Oers vaak werkgevers die twijfelen aan de ziekmelding van een medewerker. De ziekmelding is wéér op maandagochtend of na een belangrijke voetbalwedstrijd. Na enkele keren is de maat vol.

Wat kunt u als werkgever doen in zo’n geval? Suzy Buijzen, senior jurist bij Van Oers, legt het uit in deze blog.

Wanneer uw medewerker zich ziek meldt, dan bent u in beginsel verplicht om de ziekmelding te accepteren, u bent immers geen arts.

Huisarts

In veel gevallen zal de medewerker bij gezondheidsklachten zich eerst melden bij de huisarts. En alhoewel de huisarts een medicus is, is hij niet bevoegd om een oordeel te vellen over de arbeids(on)geschiktheid van uw medewerker. Bovendien komt de informatie m.b.t. het huisartsbezoek (eventueel) tot u via uw werknemer. Gezien het feit dat u de ziekmelding niet vertrouwt, zal dat waarschijnlijk ook met deze informatie het geval zijn.

Bedrijfsarts

Het oordeel of uw medewerker al dan niet arbeidsongeschikt is, is uitsluitend voorbehouden aan de bedrijfsarts. Alleen een bedrijfsarts mag beoordelen of uw medewerker al dan niet arbeidsongeschikt is en of hij eventueel in staat is passende arbeid te verrichten.

Dus wanneer u de ziekmelding niet vertrouwt, dan moet u uw medewerker op laten roepen voor een consult bij de bedrijfsarts. U kunt daarbij de bedrijfsarts op voorhand informeren over het feit dat u twijfels heeft over de ziekmelding, en waarom u hieraan twijfelt.

Second opinion

Wanneer de bedrijfsarts tot de conclusie komt dat uw medewerker inderdaad niet arbeidsongeschikt is en uw medewerker is het hier niet mee eens, dan heeft uw medewerker het recht om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. De kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever.

Deskundigenoordeel

Wanneer de bedrijfsarts oordeelt dat de medewerker inderdaad arbeidsongeschikt is, dan staat u als werkgever niet de mogelijkheid ter beschikking om een second opinion aan te vragen. Het enige dat u in dat geval kunt doen is een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV over de geschiktheid van uw medewerker om zijn eigen of passend werk te doen. Dit oordeel kost u € 400,00 en het duurt twee tot vier weken voor u dit in huis heeft.

Ook de medewerker staat het vrij om een deskundigenoordeel aan te vragen. In dat geval zijn de kosten voor zijn of haar eigen rekening.

Meer weten?

Meer weten of arbeidsongeschiktheid? Neem contact op met een van onze arbeidsrechtjuristen. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten