LCB en kennispartners stimuleren Smooth Supply Chain

LCB heeft samen met de universiteiten in Breda, Eindhoven en Tilburg, en de bedrijven NLDA en ASML een programma opgezet voor Supply Chain Management afstudeerstages bij ASML en toeleveranciers op gezamenlijke logistieke onderwerpen.

Foto: Piet Oomen (ASML), Leo Kemps en Marlou Claes (beiden LCB) kijken terug op een mooie samenwerking tussen beide partijen. 

Doel van het programma is de supply chain te verbeteren. Daartoe creëerden de deelnemers gezamenlijk een kennisplatform. Op 25 juni vonden vijf eindpresentaties van studenten plaats.

De eerste stap naar een ‘smooth supply chain’ werd anderhalf jaar geleden ingezet en resulteerde in drie LCB-studies die door studenten zijn uitgewerkt. Marlou Claes van LCB: “Samen met ASML en een tiental leveranciers zijn aandachtsgebieden geformuleerd zoals tactische planning, ketensamenwerking, reparatie- en serviceplanning, capaciteitsplanning en het vertalen van forecasts naar doelmatige planningen. De uitkomsten zijn praktisch toepasbaar en kunnen generiek vertaald worden naar alle lagen binnen de supply chain.”

De uitkomsten van de afstudeerstages van de studenten vormen de basis voor een opleidingsprogramma dat LCB nu aan het ontwikkelen is om de communicatie en samenwerking binnen de supply chain verder te verbeteren. Chipmachinefabrikant ASML kent de laatste jaren een significante groei. Een goed op elkaar ingespeelde supply chain is daarom van essentieel belang. Piet Oomen, directeur Supply Chain Management Mechatronics & Electronics bij ASML, zag kansen en ging een kennissamenwerking aan met Logistics Community Brabant om een kennisplatform te ontwikkelen.

Dit resulteerde in een High Tech Supply Chain-kerngroep. ASML, VDL ETG, KMWE, NEWAYS en AAE plaatsten stagiaires om diepgaande studies uit te voeren en D&D kunststoffen, Sentech, VDL IM, Metalnet bv, NTS, BOA en Coredux werkten intensief mee aan de breedgedragen kennisdeling. “Het vergt een open instelling en onderling vertrouwen om samen supply chain-kennis uit te wisselen. Deze organisaties zien de voordelen van versneld van elkaar leren”, vertelt Marlou Claes.

“Uitgangspunt is dat we elkaar naar een hoger niveau tillen”, zegt Piet Oomen. “Dat geldt ook voor ASML zelf. Toeleveranciers wisselen niet alleen onderling ‘best practices’ uit, maar geven ook aan waar wij verder in kunnen verbeteren. De open instelling van alle deelnemers is van grote waarde en stelt ons allemaal in staat om ambitieuze groeidoelstellingen op een slimme manier waar te maken. LCB, BUas, Tu/e, Tiu en NLDA hebben op professionele wijze praktische tools ontwikkeld die ook voor onze andere suppliers van waarde zijn.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten