LCB en Breederzorg Thuiszorg zetten in op heruitgifte verpleegartikelen

Logistics Community Brabant (LCB) en Breederzorg Thuiszorg gaan samen aan de slag om overtollig verband-, verpleeg- en incontinentiemateriaal in te zamelen en opnieuw uit te geven. Dit komen beide partijen overeen door het tekenen van een memorandum van overeenstemming.

Het is al jaren een probleem in de zorg; verband-, verpleeg- en incontinentiemateriaal wordt eenmalig -vaak in grote hoeveelheden- uitgegeven. Als een product niet meer wordt gebruikt omdat bijvoorbeeld wordt overgestapt op een ander artikel of omdat de gebruiker overlijdt, dan blijft er een grote hoeveelheid ongebruikt materiaal over. Materiaal wat nog heel goed opnieuw te gebruiken is.

Piet Berkers, themamanager LCB Zorglogistiek: “We zijn erg blij met de deelname van Breederzorg Thuiszorg aan ons project. Onze focus is het in kaart brengen van de verspilling en vervolgens het terugdringen van deze verspilling door de mogelijkheden van verantwoorde heruitgifte te bekijken.”

Partijen binden

De samenwerking tussen LCB en Breederzorg Thuiszorg is in eerste instantie voor 1 jaar. In dat jaar levert Breederzorg overtollige producten aan LCB. LCB stelt op haar beurt deze geretourneerde producten ter beschikking aan goede doelen, zorginstellingen en hulpbehoevende particulieren in binnen- en buitenland. Dit gaat verlopen via het LCB Zorgplein, een online marktplaats die momenteel wordt ontwikkeld.

Ellen van Geijn, project- en kwaliteitsverpleegkundige Breederzorg Thuiszorg: “Al jaren zien we een enorme verspilling van allerlei producten in onze sector. We zijn als organisatie altijd al erg bezig geweest met initiatieven om verspilling tegen te gaan. Dus hoe mooi is het dat we door deze samenwerking een structurele bijdrage kunnen leveren!”

Door de samenwerking ontstaat er ook ruimte om, met behulp van hbo- en wo-studenten, onderzoek te doen naar logistieke processen in de zorg. In het voorbije jaar is wel gebleken dat niet alle processen hierin soepel verlopen. Mogelijk kunnen er met wat eenvoudige logistieke ingrepen en innovaties, grotere ontwikkelingen in gang worden gezet.

Na het eerste jaar van samenwerking, evalueren beide partijen de samenwerking. Doel is om in de toekomst meerdere thuiszorg organisaties te enthousiasmeren en deelgenoot te laten zijn van het oplossen van een groot landelijk probleem.

Regiodeal Retourmedicatie

LCB kan deze samenwerking uitvoeren onder de noemer van de Regiodeal Retourmedicatie. Deze subsidie, die verstrekt is voor de duur van 3 jaar, geeft het LCB-thema Zorglogistiek de ruimte om te onderzoeken in hoeverre een centrum voor heruitgifte economisch en maatschappelijk haalbaar is.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten