KW1C reikt helpende hand om ‘gaten’ op arbeidsmarkt te dichten

Het Koning Willem I College levert een actieve bijdrage aan een gezonde arbeidssituatie in de regio Noordoost Brabant. Zij leiden niet alleen jonge studenten op, maar helpen ook volwassenen om mee te ontwikkelen met een veranderende arbeidsmarkt.

Dat is hard nodig, want door corona is een en ander in een stroomversnelling geraakt. Banen staan op de tocht en op diverse werkplekken worden opeens andere competenties van medewerkers gevraagd.

Anders dan andere regio’s in Nederland is Noordoost Brabant vorig jaar relatief mild geraakt als het gaat over de groei van de werkloosheid. Dit komt deels doordat er in de regio veel banen in de zorg- en welzijnssector zijn. Hoewel in de ouderenzorg banen verloren gingen, staan ziekenhuizen juist te springen om gekwalificeerd personeel. Dat laatste gold ook voor de transportsector, de financiële dienstverlening en binnen de bouw en techniek. In sectoren als de horeca, evenementen- en uitzendbranche zijn zoals bekend juist rake klappen gevallen.

Leren stopt niet

Hoe zorg je nou dat werknemers in de toekomst aansluiting blijven vinden op de arbeidsmarkt en kunnen switchen naar een andere positie als dat nodig is? „De rol van onderwijs voor volwassenen wordt steeds belangrijker om ‘gaten’ te dichten”, concludeert Raymon van den Berg, directeur van Bureau Bedrijven & Relaties van het Koning Willem I College. „Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Om- en bijscholing is soms nodig om aan het werk te blijven.”

“Maatwerk is daarbij cruciaal. Het volgen van een compleet nieuwe opleiding is lang niet altijd noodzakelijk. Stel iemand wil vanuit de retail overstappen naar de zorg. De zorgspecifieke handelingen zijn dan natuurlijk nieuw. Maar er is vaak wel een overlap met de nieuwe benodigde vaardigheden. Daar profiteer je van als werknemer en dus de arbeidsmarkt ook.”

Flexibiliteit is volgens Van den Berg een sleutelbegrip: „Je kunt verschillende routes lopen. Het hoeven niet allemaal complete diploma’s te worden. Het behalen van certificaten kan -afhankelijk van het gewenste niveau- ook voldoende zijn.”

“We vinden het belangrijk om in ons onderwijs daarnaast aandacht te besteden aan bijvoorbeeld creatief en oplossingsgericht denken, omgaan met nieuwe technologieën, ondernemend gedrag vertonen en samenwerken. Dat zijn vaardigheden die zorgen dat medewerkers ook in de toekomst mee kunnen blijven bewegen met ontwikkelingen.”, vult Van den Berg aan.

Opgebouwde deskundigheid

Overal in het land zijn recentelijk Regionale Mobiliteitsteams gestart. Hierin werken partijen uit het onderwijs en werkgevers samen met onder andere de ministeries van OCW en SZW, het UWV, gemeenten en vakbonden om werknemers die hun baan dreigen te verliezen te ondersteunen naar nieuw werk. In dit kader bieden onderwijsinstellingen allerlei vormen van scholing aan. Met als doel dat werknemers hun baan behouden of een nieuwe vacature invullen.

Het Koning Willem I College is onderdeel van het Mobiliteitsteam Noordoost Brabant. Van den Berg: „Onze docenten zijn al jarenlang actief bij het opleiden van medewerkers van bedrijven en zorginstellingen, vanuit partnerships. We hebben al veel expertise opgebouwd. Niet alleen om mensen naar een nieuwe baan te helpen, maar ook om te zorgen dat medewerkers leren omgaan met nieuwe technologieën, bijvoorbeeld voor de energietransitie. Maar ook in de zorg, waar we aangesloten zijn bij de trajecten rondom de Nationale Zorgklas, met als inzet extra hulpkrachten voor de zorg op te leiden.

In januari wordt de subsidieregeling STAP operationeel. Dan kunnen ook individuen subsidie krijgen om een opleiding te volgen. Op dat vlak breiden we ons aanbod ook uit.”

Auteur: Chris Korsten

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten