Kunt u geen rechtshulp betalen? Schakel dan een pro deo advocaat in

In Nederland heeft iedereen recht op bijstand van een advocaat in juridische procedures. Echter zijn de kosten van een advocaat voor velen te duur, waardoor zij geen rechtsbijstand zouden hebben. Middels de wet voor Rechtsbijstand is geregeld dat de overheid de juridische kosten gedeeltelijk op zich neemt wanneer iemand niet in staat is deze kosten te betalen. Het is handig om te weten dat een pro deo advocaat alleen onder enkele voorwaarden kan worden toegewezen.

Voorwaarden voor gesubsidieerde rechtshulp

Een pro deo advocaat kan niet zomaar ingezet worden. De Raad voor Rechtsbijstand bekijkt elke aanvraag en zal hulp van een pro deo advocaat toekennen afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen van de afgelopen twee jaar. De gegevens van uw partner worden ook bekeken indien u op dat moment samenwoont, getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.

Daarnaast mag de mogelijke opbrengst van een gewonnen zaak niet te hoog uitvallen. Wanneer u middels een rechtszaak een grootschalige vergoeding kan ontvangen heeft dit mogelijk invloed op uw aanvraag.

De Raad kijkt verder naar de inhoud van uw probleem om te toetsen of u wel degelijk een advocaat nodig heeft. Om zeker te zijn dat rechtsbijstand de juiste weg is voor uw situatie kunt u gratis advies inwinnen bij het Juridisch Loket.

Mag een pro deo advocaat een zaak weigeren?

Elke advocaat mag een cliënt weigeren, zo ook pro deo advocaten. Een pro deo advocaat is dus niet verplicht uw zaak aan te nemen. Hoewel u bij ieder advocatenkantoor terecht kunt nemen niet alle advocatenkantoren pro deo zaken aan. Informeer vooraf bij het advocatenkantoren naar de mogelijkheden. Wanneer u geen pro deo advocaat kunt vinden kunt u altijd gratis en vrijblijvend informatie inwinnen bij het Juridisch Loket. Zij kunnen u helpen bij het vinden van een geschikte pro deo advocaat.

U heeft een pro deo advocaat gevonden – en nu?

Wanneer u een pro deo advocaat heeft gevonden die uw zaak aan wilt nemen zal deze advocaat een subsidieaanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Nadat door deze instantie gecontroleerd is of u daadwerkelijk recht heeft op gesubsidieerde rechtshulp krijgt u bericht over de hoogte van uw eigen bijdrage.

Gesubsidieerde rechtsbijstand is doorgaans niet gratis

Meestal heeft men het idee dat een pro deo advocaat gratis is. U betaald echter vrijwel altijd mee aan de kosten van een advocaat of mediator in de vorm van een eigen bijdrage. De hoogte van het eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en uw vermogen. Indien u wettelijk in de schuldsanering zit of failliet bent verklaard betaald u het laagst mogelijke eigen bijdrage. Er zijn enkele uitzonderlijke gevallen waarin u geen eigen bijdrage hoeft te betalen, bijvoorbeeld wanneer u zich in een asielprocedure bevindt of wanneer u slachtoffer bent van een zeden- of geweldsmisdrijf.

In het familie- en personenrecht, dat gaat om onder meer echtscheiding, verbreking van samenwonen en alimentatie, gelden aparte eigen bijdragen.

Handig om te weten: wanneer u het Juridisch Loket bezoekt alvorens u een advocaat of mediator inschakelt kunt u korting krijgen op uw eigen bijdrage. Middels het diagnosedocument dat u daar ontvangt kunt u uw korting bemachtigen.

Op zoek naar een goede pro deo advocaat?

Met enige regelmaat heeft men het idee dat een pro deo advocaat minder goed zal zijn dan een een reguliere advocaat. Dit blijkt in de praktijk echter niet waar te zijn. Vrijwel alle advocaten hebben naast pro deo zaken ook regulier betalende cliënten. Dat komt deels doordat een advocaat verplicht is u te wijzen op mogelijk gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer u daarvoor in aanmerking zou komen. Maar ook staan pro deo zaken goed op het CV van een advocaat. Zij krijgen hun salaris door de overheid betaald, dus zal iedere advocaat zich net zo hard inzetten voor een pro deo zaak als voor een reguliere zaak. Het belangrijkste is dat u uw zaak aangaat met een pro deo advocaat die gespecialiseerd is in het rechtsgebied waar u mee te maken heeft. U kunt altijd vertrouwen op de deskundigheid en vastberadenheid van een advocaat, ook wanneer het een pro deo zaak betreft.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten