Koploper waterstoftechnologie MTSA Technopower ontwikkelt Gelderse elektrolyse technologie

Wereldwijd gaan de ontwikkelingen op het gebied van groene waterstof snel, maar nergens gaat het zo snel als in de provincie Gelderland.

MTSA Technopower in Arnhem is zo’n koploper in waterstoftechnologie met ruim 25 jaar ervaring omtrent het toepassen van waterstof in combinatie met elektriciteit. Hun nieuwste ontwikkeling is een elektrolyser, die flexibel groene elektriciteit omzet naar waterstof.

Klimaatdoelstelling

Om de klimaatdoelen te halen moeten er meer windmolen- en zonneparken komen om duurzame energie op te wekken. Onze huidige netcapaciteit is echter niet toereikend om die piekproductie op te vangen en te verspreiden (netcongestie). Om die reden kunnen veel geplande wind- en zonneparken niet worden aangelegd. “Daarom zijn we gaan zoeken naar alternatieve duurzame technieken om energie tijdelijk op te slaan”, vertelt Loek van Veggel, directeur van MTSA Technopower. “Waterstof speelt daarin een sleutelrol. De opgewekte elektriciteit uit zon en wind, kun je namelijk omzetten naar waterstof”. Waterstof kan je makkelijk opslaan, vervoeren en gebruiken als alternatief voor aardgas. “De opgeslagen waterstof kan je eenvoudig terug omzetten naar elektriciteit, zodat je stroom hebt zodra je die nodig hebt.”

Flexibele PEM Elektrolyse

“Groene energie en waterstof opslag wil je niet alleen aan de kust beschikbaar hebben, waar grote windmolenparken in zee staan. Je wilt ook het binnenland van groene stroom voorzien. Daarom ontwikkelden wij een modulair elektrolyse systeem, die op locatie 1 of 2 megawatt stroom kan omzetten naar waterstof om later te gebruiken voor elektriciteit, warmte, mobiliteit en/of industriële grondstof. Dit is bijvoorbeeld geschikt voor een zonneweide van circa één hectare.  Het aanbod van zon of windenergie is sterk weersafhankelijk en kan van het ene op het andere moment toe- of afnemen. Met PEM elektrolyse kan er direct gereageerd worden op het grillige weersverloop.

Modulair en schaalbaar

“Het MTSA elektrolyse systeem is modulair en dus schaalbaar tot een totaalvermogen van 10 of wel 20 megawatt”, vertelt Rob van der Sluis, manager marketing en sales bij MTSA. “Dat is voldoende om bij de meeste zonne- en windparken vraag-en-aanbod van groene stroom op elkaar af te stemmen, waardoor netcongestie wordt voorkomen. Zo kunnen de geplande wind- en zonneparken toch op tijd gerealiseerd worden.”

Slimme allianties

Er wordt hard gewerkt aan het opschalen van groene waterstof. Komend jaar draait MTSA Technopower een pilotproject op een industrieterrein in Deventer waar zij een decentraal een elektrolyser met een energiemanagementsysteem. “We hebben al eerder de grootste units ter wereld ontwikkeld om waterstof om te zetten naar elektriciteit, dus ervaring genoeg”. “Ondertussen zoeken wij naar slimme allianties om duurzame waterstof op grote schaal te kunnen maken en gebruiken. Daarnaast werkt MTSA nauw samen met TNO, universiteiten in Delft, Twente en Eindhoven en hogescholen waar waterstoftechnologie steeds meer gedoceerd wordt. Als je de intrinsieke wens hebt om zulke grote opgaven samen op te pakken, dan lukt dat. Als kennisinstituten, bedrijven en overheid samen de schouders eronder zetten, gaat de ontwikkeling van nieuwe technologie veel sneller.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten