Koning Willem I College geeft Commissaris van de Koning inkijkje in vernieuwend mbo onderwijs in Noordoost-Brabant

Op vrijdag 28 januari bezocht Commissaris van de Koning, Ina Adema, het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch. Aanleiding van haar bezoek was de fusie tussen De Leijgraaf en het Koning Willem I College.

Het samensmelten van de twee onderwijsinstellingen noemt Adema een moedige en noodzakelijke stap. Noodzakelijk omdat we zien dat het aantal studenten daalt. “Mensen met een goede mbo-opleiding zijn onmisbaar. Zonder hen geen mensen aan het bed, geen ICT-er die de computer uit de knoop haalt, de timmerman, de bakker, de loodgieter, de procestechnoloog om maar iets te noemen. De vraag naar mensen met een vak is groot. Dat is nu al het geval en die vraag zal zeker niet minder worden. Het mbo heeft dus de toekomst.”

We willen belangrijke partner in regio zijn

Jos van Kessel, voorzitter van de Raad van Bestuur : “We grijpen het fusieplan aan om toegevoegde waarde te creëren en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De fusie is voor ons een hefboom om de gewenste vernieuwing te realiseren. Naast het vervullen van onze maatschappelijke rol, willen we een belangrijke partner zijn in de regio. De belangen van studenten en werkgevers staan daarom centraal.”

Samen werken aan betere wereld

Tijdens een rondleiding door het nieuwe onderwijsgebouw aan de Onderwijsboulevard ontmoette de Commissaris verschillende studenten van de verschillende opleidingen. Zo gaf Sam van Beek, stagiair bij Het Talent Atelier (HTA) en oud-student KW1C, toelichting over de Global Goals aan de hand van een zelfgebouwde houten bol. Een thema waarvan beide onderwijsinstellingen het belang onderstrepen. Dat zie je ook terug in diverse onderwijsprogramma’s waarin ‘samen werken aan een betere wereld’ op verschillende manieren aandacht krijgt.

Het Talent Atelier

In Het Talent Atelier werken studenten van diverse opleidingen samen aan interdisciplinaire projecten met opdrachtgevers uit de regio. Terwijl enkele studenten uitleg gaven over hun eindopdracht, genoot het gezelschap van een kopje koffie met iets lekkers, verzorgd door studenten Horeca.

Winkeltje spelen

De onderwijsafdeling Bouw-Infra, Architectuur & Meubeldesign (BAM) bevindt zich op de eerste verdieping. Harry van der Schans, directeur BAM vertelt trots dat studenten leren van het gebouw, waar alle technische installaties zichtbaar zijn gemaakt.” Trots was ook Tibor van Engeland, eerstejaarsstudent BOL-2 Verkoop. Samen met medestudenten zetten hij een pop-upstore in Veghel op en een conceptstore in Uden. Deze praktijkervaring bevestigde hem dat het verkoopvak hem ligt.

Verhalen met impact

Op verdieping vier ontving, Frank Finkers, directeur van het Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) de Commissaris van de Koning en de rest van het gezelschap. Studenten Verpleging & Verzorging vertelden dat zij tijdens de coronaperiode actief ondersteuning boden aan zorginstellingen in de regio. De wijze waarop zij deze periode beleefden, maakte veel indruk op de Commissaris van de Koning.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten