‘Klimaatbeleid vraagt volledige focus op excellente uitvoering’

De nieuwe klimaatberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (zogeheten KEV) laten volgens VNO-NCW en MKB-Nederland zien dat er afgelopen jaar hard is gewerkt - publiek en privaat -om de klimaatdoelen voor 2030 dichterbij te brengen. ‘De doelen komen steeds beter in beeld en de plannen liggen er.’

Volgens de ondernemingsorganisaties is het nu zaak de komende tijd op maar één ding focussen in het klimaat- en energiebeleid. ‘Dat is uitvoering, uitvoering en uitvoering van alle plannen. Alleen zo maken we de nieuwe Europese plannen en het Klimaatakkoord echt realiteit.’

Veel zaken duren nu te lang

De ondernemingsorganisaties wijzen er op dat als bijvoorbeeld de leidingen voor opslag van CO2 of voor het transport van waterstof of extra elektriciteitsnetten niet op tijd klaar zijn het niet tijdig gaat lukken met het halen van de Europese doelen. Ook als het verlenen van vergunningen voor bijvoorbeeld een nieuw elektriciteitsstation, de aanleg van een warmtenet of de bouw van een duurzame fabriek niet sneller gaat krijgen we het niet voor elkaar. Daarnaast moet volgens de ondernemingsorganisaties bepaalde regelgeving sneller worden aangepast, zoals bijvoorbeeld het toestaan van de import van groene waterstof in Nederland.

Alle ballen op de uitvoering

‘Het is komende jaren alle ballen op de uitvoering, maar die moet dan ook wel anders worden aangestuurd’, aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Als we blijven doen wat we deden dan lukt het halen van de klimaatdoelen zeker niet. De rijksoverheid moet daarbij overzicht hebben op alles wat er moet gebeuren, dit coördineren en doorzettingsmacht hebben wanneer zaken stokken.’ Het geld hoeft volgens de ondernemingsorganisaties vanwege het keurige Nederlandse staatshuishoudboekje niet het probleem te zijn. ‘Met een juiste ondersteuning voor bijvoorbeeld het onrendabele gedeelte van investeringen kunnen we bergen verzetten met elkaar komende jaren en Nederland qua klimaat echt op voorsprong zetten.’

Achtergronden klimaatberekeningen

Waar de CO2-reductie voor 2030 een jaar geleden door het planbureau nog op 30-40% werd geraamd, laten de laatste berekeningen nu zien dat de CO2-reductie in 2030 uit gaat komen op 38-48%. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het op Prinsjesdag gepresenteerde investeringspakket van bijna 7 miljard euro extra. Dat de doelen (49% nu en mogelijk 55%) dichterbij komen komt doordat er afgelopen tijd meer concreet beleid is uitgewerkt voor onder meer de industrie en de mobiliteit aldus het Planbureau voor de Leefomgeving. ‘Met nog ruim acht jaar te gaan tot 2030, is het zaak het bestaande beleid zo voortvarend mogelijk uit te voeren en stimuleringsregelingen -zoals die voor electrisch vervoer- niet over boord te zetten en verder uit te bouwen,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

SourceVNO-NCW
GERELATEERD

Artikel gaat over

VNO-NCW
VNO-NCWhttp://www.vno-ncw.nl
VNO-NCW behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlands bedrijfsleven zowel op nationaal als internationaal niveau.

Meer berichten