Kansen voor logistieke projecten – Call R&D Mobiliteitssectoren nu open

Is uw bedrijf werkzaam in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren? En staan uw R&D-investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten door de coronacrisis sterk onder druk? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de regeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM). De regeling is gericht op (maak)bedrijven, waaronder het mkb.

De subsidie is bedoeld voor deelnemers van een samenwerkingsverband uit de luchtvaart, maritieme en automotive sectoren (hierna: de mobiliteitssectoren). Via publiek-private samenwerking kunt u kennisinstellingen, zoals TO2-instellingen en universiteiten, betrekken.

Invloed coronacrisis op R&D

De (maak)industrie van de mobiliteitssectoren heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Dit zijn vaak internationaal opererende sectoren, met een grote duurzaamheidsopgave, waarin Nederlandse bedrijven een sterke kennis- en concurrentiepositie hebben opgebouwd op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit. Door de coronacrisis lopen omzetten echter sterk terug. Hierdoor staan R&D-investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten sterk onder druk. Die zijn juist van belang voor het toekomstig verdienvermogen en de overgang naar klimaatneutrale mobiliteit.

Budget

De regeling R&D Mobiliteitssectoren is onderdeel van het steun- en herstelpakket coronacrisis. Voor 2021 is eenmalig een budget beschikbaar van € 150 miljoen. De maximale subsidie voor een R&D Mobiliteitsproject is in totaal maximaal € 25 miljoen. Per deelnemer aan het samenwerkingsverband is het maximale subsidiebedrag € 15 miljoen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees meer over de voorwaarden, subsidiabele kosten en activiteiten en de rangschikking van ingediende projectvoorstellen op de pagina Voorwaarden.

Aanvragen

U kunt R&D Mobiliteitssectoren aanvragen vanaf 17 mei, 9:00 uur tot en met 17 augustus 2021, 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging ‘RVO diensten op niveau 2+’ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Bron: RVO

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten