Is een PMO (preventief medisch onderzoek) verplicht?

Werkgevers vragen zich vaak af of het verplicht is om een preventief medisch onderzoek, kortweg PMO genoemd, uit te laten voeren. Met een PMO breng je fysieke en mentale klachten van je medewerkers in kaart. Vervolgens kun je samen met je werknemers actief met hun gezondheid aan de slag.

Maar is het nou alleen maar handig om zo’n preventief medisch onderzoek uit te laten voeren binnen je bedrijf of organisatie, of is een PMO verplicht?

PMO en de Arbowet

Het korte antwoord is: ja, je bent verplicht om eens in de zoveel tijd een PMO aan te bieden. Dit is namelijk vastgelegd in de Arbowet. In de Arbowet staan regels die gelden voor zowel werkgevers als werknemers. Deze regels zijn bedoeld om de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van iedereen op de werkvloer te bevorderen.

Over het preventief medisch onderzoek staat in de Arbowet: ‘de werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.’

Werknemers zijn om te beginnen dus niet verplicht om mee te doen aan een preventief medisch onderzoek; het gaat erom dat jij als werkgever je medewerkers in de gelegenheid stelt om een PMO te ondergaan. Daarnaast is niet in de Arbowet vastgelegd hoe vaak en in welke vorm een PMO moet worden aangeboden (tenzij deze frequentie bijvoorbeeld is vastgelegd in bepaalde overeenkomsten). Je hebt dus wel een aantal keuzevrijheden wat betreft het type PMO dat je wilt laten uitvoeren.

Kies het type preventief medisch onderzoek dat bij jouw organisatie past

Er zijn verschillende soorten preventief medisch onderzoek die je aan je werknemers kunt aanbieden. In bijna alle gevallen is het voldoende om een basis preventief medisch onderzoek aan te bieden. Hiermee wordt het merendeel van eventuele fysieke en mentale klachten van medewerkers in kaart gebracht, onder andere door middel van:

  • Bloeddrukmetingen
  • Uitgebreide bloedonderzoeken
  • Vragenlijstmodules
  • Metingen van de lichaamssamenstellingen, zoals BMI, spier- en vetpercentage

Vervolgens wordt het onderzoek voor iedere medewerker afgesloten met een persoonlijk adviesgesprek. Hierin krijgen medewerkers praktische tips en adviezen, zodat ze vervolgens direct na het preventief medisch onderzoek zelfstandig aan de slag kunnen met het verbeteren van hun gezondheid.

Aanvullend onderzoek naast het basis PMO

Omdat geen enkel bedrijf hetzelfde is, is het belangrijk om het PMO af te stemmen op de desbetreffende organisatie. Welk PMO je precies aanbiedt, is afhankelijk van de risico’s binnen jouw organisatie. Om deze risico’s in kaart te brengen, kun je een RI&E laten uitvoeren.

Ook is het mogelijk om naast het basis PMO aanvullend onderzoek uit te laten voeren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een beeldschermonderzoek voor medewerkers die veel tijd achter een computer doorbrengen.

Online een preventief medisch onderzoek uitvoeren

In tijden van corona kan het lastig zijn voor je medewerkers een basis PMO op locatie te ondergaan. Daarom kun je er ook voor kiezen om je werknemers een online PMO aan te bieden. Bij deze online versie van het preventief medisch onderzoek krijgen je medewerkers in een online portaal direct inzicht in hun resultaten. Ook worden hier concrete leefstijladviezen aan gekoppeld. Het e-PMO is dus dé manier om te voldoen aan de verplichting vanuit de Arbowet, zonder dat je medewerkers hiervoor naar kantoor hoeven komen.

Vanaf hoeveel werknemers een PMO?

Het maakt niet uit hoeveel werknemers je in dienst hebt. Elke werkgever is namelijk verplicht om een preventief medisch onderzoek aan te bieden. De grootte van de organisatie heeft hier dus geen invloed op.

Er wordt bovendien actief gecontroleerd op het naleven van de Arbowet door de inspectie SZW. Bij zo’n Arbocontrole wordt onder andere gekeken of de periodiek verplichte PMO aan medewerkers wordt aangeboden. Als dit niet het geval blijkt te zijn, kan de inspectie een boete opleggen aan de organisatie. De hoogte hiervan hangt af van meerdere factoren, zoals de ernst van de situatie en het aantal werknemers dat de organisatie heeft. Het is dus belangrijk om tijdig een PMO aan te bieden.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een PMO staan niet vast. Deze hangen namelijk af van de vorm waarin het onderzoek wordt aangeboden en hoe breed het onderzoek is.

De kosten zijn voor de rekening van de werkgever, maar soms heb je de mogelijkheid tot cofinanciering door de zorgverzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van een collectieve zorgverzekering.

Je zou een PMO echter niet alleen aan moeten bieden vanuit de redenatie ‘omdat het moet’, maar juist vanuit de overtuiging dat het ook écht meerwaarde heeft voor jouw organisatie.

Preventief medisch onderzoek heeft vele voordelen

Hoewel het uitvoeren van een preventief medisch onderzoek in eerste instantie geld kost, heeft het op de termijn namelijk vele voordelen voor jou als werkgever én voor je organisatie.

Doordat je je werknemers helpt bij het verbeteren van hun gezondheid, blijven ze productief, betrokken en gemotiveerd én ga je ziekteverzuim tegen. Ook krijg je eventuele knelpunten in je organisatie boven water. Zo zorg je ervoor dat je organisatie wendbaar is en alle snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt goed kan blijven bijbenen.

Gratis PMO informatiepakket bij Vital Solutions

Wil jij graag meer weten over wat preventief medisch onderzoek voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag dan eens een gratis PMO informatiepakket aan, bijvoorbeeld bij Vital Solutions. Hier kun je namelijk al vanaf slechts enkele tientallen euro’s per medewerker een preventief medisch onderzoek laten uitvoeren. Wacht niet langer en zet de gezondheid van je organisatie vandaag nog op de eerste plek.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten