Inwoners van Bevelandse gemeenten doorgaans zeer tevreden

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving (KCZS) heeft een nieuw rapport uitgebracht: ‘Leven in de Bevelanden’. In dit onderzoek bespreekt het kenniscentrum hoe inwoners van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal aankijken tegen het wonen, leven en werken in hun regio.

Veel inwoners blijken het goed te hebben en zijn doorgaans (zeer) tevreden met hun leven, maar niet alle inwoners kunnen goed meekomen. De groep kwetsbaren is tijdens de coronapandemie gegroeid. Het is de vraag wat de impact is van de economische ontwikkelingen op (nieuwe) kwetsbaren in de samenleving.

Werkenden en jongvolwassenen op de Bevelanden zien meer baankansen en carrièremogelijkheden voor zichzelf in Zeeland dan de rest van de Zeeuwen. Mogelijk komt dit door de grote hoeveelheid banen in centrumgemeente Goes. Veel inwoners zijn tevreden met de eigen woning en woonomgeving. Het buitengebied, de geschiktheid van de kern of wijk voor opgroeiende kinderen en veiligheid worden hoog gewaardeerd. Inwoners in Kapelle, Kloetinge en Wolphaartsdijk zijn het meest tevreden met hun woonsituatie, inwoners in Rilland-Bath, Goes en Ellewoutsdijk het minst.

Mobiliteit en milieu
Mobiliteit is een punt van aandacht. De roep om dit te verbeteren is ook groot op de Bevelanden. Toch vinden niet alle inwoners die ver moeten reizen voor de dagelijkse voorzieningen hun reistijd problematisch, bijvoorbeeld omdat ze de rust en ruimte rondom hun huis waarderen.

Volgens de regionale monitor brede welvaart van het CBS is milieu een aandachtspunt in de provincie. Ook op de Bevelanden is de uitstoot van fijnstof en broeikasgassen hoog, met name in Borsele en Reimerswaal. Inwoners zijn bereid om hun gedrag te veranderen ten behoeve van het milieu, maar ze lijken minder bereid om hiervoor te betalen. Het merendeel van de inwoners van de Bevelanden heeft vertrouwen in instituties, zoals de politie en overheden. Het institutioneel vertrouwen ligt gemiddeld hoger dan elders in Zeeland, maar toch geven drie op de tien inwoners aan weinig of geen vertrouwen te hebben in het bestuur. Een aanzienlijk deel van de bevolking doet vrijwilligerswerk, geeft mantelzorg en/of draagt actief bij aan het verbeteren van de eigen woonomgeving.

Het onderzoek ‘Leven in de Bevelanden’ is een regionale verdieping op het eerder verschenen onderzoek ‘Leven in Zeeland’.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten