Investeren in je personeelsbeleid: focus op nu én de toekomst

Iedere sector heeft er tegenwoordig mee te maken: personeelstekort. In combinatie met hoge (loon)kosten zorgt dit voor een behoorlijke spanning. Hoe houd je de binding met je personeel? Hoe zorg je dat iedereen gemotiveerd en vitaal blijft? Claudia de Ruiter, Clusterdirecteur HR Services bij Flynth, vertelt hoe zij en haar collega’s mkb-ondernemers ondersteunen.  

“Vanuit HR Services ondersteunen wij ondernemers met hun salarisadministratie, strategische personeelsplanning, verzuimbeleid, werving & selectie en alle andere HR-gerelateerde vragen”, vertelt Claudia. “Veel mkb-ondernemers komen bij ons met vragen over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van hun werknemers.” 

Consistentie en duidelijkheid

Claudia gaat verder: “We zien dat mkb’ers behoefte hebben aan twee dingen: een consistent (personeels)beleid en duidelijkheid. Vaak sluiten de verwachtingen tussen werkgever en werknemer niet op elkaar aan. Denk aan zaken als het thuiswerkbeleid en prestatie. Dit leidt dan tot ontevredenheid en/of stroef lopende processen.”  

In gesprek met medewerkers

“Een juiste gesprekscyclus tussen beide partijen is dan van belang”, vertelt Claudia. “Niet alleen kun je verwachtingen managen. Ook krijg je meer grip op het welzijn van je werknemer, waardoor je op tijd kunt ingrijpen als je merkt dat iemand niet lekker in z’n vel zit. Vanuit Flynth geven we training aan leidinggevenden en ondernemers in het voeren van dit soort gesprekken.” 

Investeren in de toekomst

Claudia: “Daarnaast denken we mee in belonings-/bindingsmogelijkheden, ontwikkelmanagement en strategische personeelsplanning. Met een helicopterview kijken we naar de plannen van je bedrijf. Past je huidige personeelsbestand daar nog bij? Werf je nieuw personeel of train je je huidige werknemers? Toekomstvisie en het daarin investeren is belangrijk. Ook al lijkt dat op dit moment misschien slechts een kostenpost.” 

Een praktijkvoorbeeld

“Zo begeleiden we nu een ondernemer die vooruit wil. Meer digitaliseren en processen anders inrichten. Maar zijn personeel is nog niet klaar voor deze ontwikkeling. Wij doen een medewerkerstevredenheid-onderzoek om erachter te komen wat er speelt in de organisatie. We zetten de oudere werknemers in hun kracht en gaan in gesprek met de ondernemer over zijn visie. We coachen hem in de ontwikkeling van leiderschap. Het resultaat: groeiende medewerkerstevredenheid en een eyeopener voor de werkgever. Met diverse actiepunten kan de ondernemer verder. Waarbij wij vanaf de zijlijn adviseren.” 

Duurzame inzetbaarheid binnen Flynth

Ook binnen Flynth zelf doen we veel om onze collega’s optimaal inzetbaar te houden. Roxane Novák, lid van de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid, zegt daarover: “We vinden het belangrijk dat collega’s lekker in hun vel zitten. We zetten erg in op preventie en stimuleren collega’s om zelf op zoek te gaan naar wat belangrijk is voor hun gezondheid en vitaliteit. 

Zo bieden we op ons intranet allerlei tools die je inzicht geven in en kracht geven aan je eigen vitaliteit. Denk aan online coaching en een zelfanalysetest om vitaal te blijven. Daarnaast heeft iedere medewerker een eigen performance coach om te praten over zijn ontwikkeling en functioneren. En staat een loopbaancoach klaar als het niet zo lekker meer loopt.” 

Wil je ook sparren over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in jouw bedrijf? Neem contact op. 

Claudia de Ruiter
Claudia.deRuiter@flynth.nl
https://www.flynth.nl/

Erik van der Most
E.vanderMost@acconavm.nl  

https://acconavm.nl/ 

acconavm wordt Flynth.   

De dienstverlening aan ondernemers gaat onverminderd door, met onze vertrouwde adviseurs en accountants. 

 

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten