Internationale Knoop XL: van ambitie naar concrete invulling mobiliteit

In het noordelijke deel van het Eindhovense stationsgebied wordt de komende jaren maar liefst 55 hectare grond (her)ontwikkeld. Tot een binnenstedelijk stadsdeel met ruim 6.500 woningen, een multimodaal vervoersknooppunt met een nieuw busstation én een innovatiedistrict voor bedrijven in de sectoren technologie, design en kennis.

Er komt daarnaast veel meer groen, en de verbinding tussen de noord- en zuidkant van de spoorlijn wordt verbeterd. Aan Empaction de taak om zich over de bijbehorende parkeer- en mobiliteitsvraag te buigen. Want duizenden extra woningen, kantoren en een nieuw vervoersknooppunt kunnen niet zonder een goede mobiliteits- en bereikbaarheidsstrategie. Mobiliteitsadviseurs en Empaction-oprichters Bart van Hussen en Paul van Loon vertellen over de plannen, ervaringen en uitdagingen tot nu toe.

In maart 2021 stelde de Eindhovense gemeenteraad de Ontwikkelvisie Fellenoord/Internationale Knoop XL vast. Om het toekomstige hart van Brainport Eindhoven te versterken en de nationale en internationale positie van de regio te bekrachtigen. “Het is een project van formaat. Voor de stad, maar ook voor ons”, aldus Van Hussen. “In de afgelopen jaren schreven we al verschillende parkeer- en mobiliteitsvisies. Maar nu komt de grootste uitdaging: die abstracte ideeën doorvertalen in concrete mobiliteitsnormen en -eisen, businesscases en governance- en samenwerkingsmodellen.” De complexiteit? Die zit vooral in de lange doorlooptijd van de realisatie van het project; de planning loopt tot 2042. “De toekomst kent onzekerheden en de realisatie geschiedt in fases. We moeten dus iets bedenken wat je morgen al in kunt zetten, maar wat flexibel genoeg is om ook over 10 jaar nog toepasbaar te zijn.”

Minder auto’s en meer deelmobiliteit

Het wordt groots en meeslepend, die Internationale Knoop XL. Futuristisch zelfs, met beduidend minder auto’s en meer deelmobiliteit. “Dat is een prachtige visie. Maar als er minder ruimte voor parkeerplaatsen is, moet je over verschillende zaken extra goed nadenken”, zo stelt Van Loon. “Hoeveel schaarse ruimte je voor fietsenstallingen, auto’s en deelmobiliteit gaat realiseren bijvoorbeeld. En dat in de wetenschap dat de wereld er over 10 jaar zéker anders uitziet. We moeten dus voor een deel voorsorteren op ontwikkelingen, en die prognoses moeten dusdanig zijn dat daar beleid op gebaseerd kan worden. Dat is een uitdaging.”

En dan is er ook nog de vraag hoe alles in praktische zin georganiseerd wordt. “Wie zorgt waarvoor? Hoe gaan we de parkeercapaciteit beter benutten? En de restcapaciteit, zodat we zo min mogelijk bij hoeven te bouwen? Wie bepaalt wie er straks recht heeft op een parkeerabonnement en wie niet? Kortom: chaos voorkomen door de regie centraal te bepalen”, zo vertelt Van Loon. “En wat betekent dat qua geld? Wie moet wat ophoesten? Hoe gaan we met het oog op zo min mogelijk maatwerk een vast kader bepalen waarbinnen gewerkt wordt, maar dat zo nodig wel aangepast kan worden? En hoe gaan we om met risico’s, aansprakelijkheid, zeggenschap, verantwoordelijkheid nemen en zaken bij andere partijen neerleggen? Dat is waar wij ons momenteel mee bezighouden. Een combinatie van praktisch uitwerken, invullen, de toepasbaarheid toetsen, organiseren, regisseren en het maken van afspraken met veel diverse partijen dus. We realiseren een set van bouwstenen en zoeken naar een manier om deze zo duurzaam mogelijk neer te zetten. Want je wilt iets bouwen wat ook toekomstvast is, met de zekerheid dat je het niet kunt dichttimmeren voor de komende 30 jaar.”

Lees het complete artikel verder op de website van Empaction. 

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten