‘Integraal energiemanagement is een continu proces’

In de Klimaatwet die in 2019 is aangenomen, staat onder meer dat de CO2-uitstoot in ons land in 2030 met 49 procent moet zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. In 2050 moet zelfs een reductie van 95 procent zijn gerealiseerd. ‘De energietransitie speelt een belangrijke rol om de CO2-uitstoot terug te dringen. Gelukkig nemen steeds meer partijen hun verantwoordelijkheid en gaan ze aan de slag met duurzaamheid en energiebesparing’, zegt Pieter Metz van Van Beek. ‘Integraal energiemanagement helpt partijen om proactief toe te werken naar een duurzame en energiezuinige toekomst.’

Volgens Pieter Metz staan duurzaamheid en energiebesparing bij veel organisaties hoog op de agenda. ‘Elk bedrijf is er langzamerhand van overtuigd dat zij stappen moeten gaan zetten op het gebied van duurzaamheid. De beweegredenen om stappen variëren. Sommige bedrijven worden in de energietransitie primair gedreven om altijd te willen voldoen aan de wetgeving. Andere bedrijven zien vooral de financiële kant als belangrijkste drijfveer. Managementteams van bedrijven en organisaties kijken naar de langere termijn en zijn daarom vaak al volop proactief bezig met energiezuinig produceren en het verminderen van de CO2-uitstoot. Nieuwe projecten die worden gerealiseerd voldoen vaak al aan de hoogste standaarden op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid. Tegelijkertijd werken zij zo aan een duurzaam imago waar iedereen in de organisatie trots op is.’

Proces & Organisatie

Metz legt uit dat bij integraal energiemanagement drie elementen belangrijk zijn om stappen te kunnen zetten richting een duurzame toekomst: Proces & Organisatie, Techniek & Haalbaarheid en Monitoring. ‘Onder Proces & Organisatie vallen alle zaken op het gebied van processen, gedrag en cultuur, die invloed kunnen hebben op het energiebeleid in bedrijven en instellingen. In veel gevallen stippelt de directie dit beleid uit. Om in de toekomst veranderingen te kunnen realiseren is het belangrijk dat zij de rest van de organisatie meenemen in hun beleid. Veel organisaties hebben niet zelf de expertise in huis om energiemanagement organisatiebreed goed op te zetten. Bij Van Beek hebben wij de specialistische kennis in huis om organisaties hierin optimaal te ondersteunen.’

Techniek & Haalbaarheid

Bij Techniek & Haalbaarheid draait het vooral om inzicht in de techniek en kennis van de actuele wet- en regelgeving. ‘Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de uitvoering van energieonderzoeken om de energielabels van gebouwen te verbeteren. Maar wij onderzoeken bijvoorbeeld ook welke alternatieven er zijn voor de CV-installaties om in de toekomst mogelijk van het gas af te gaan. Alle onderzoeken worden uitgevoerd om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en om kostenefficiënt te blijven werken naar een energieneutrale bedrijfsvoering.’

Monitoring Services

Het derde element is Monitoring Services. ‘Dit loopt als een rode draad door alle elementen van integraal energiemanagement. Met energiemonitoring worden op relatief eenvoudige wijze veel energie en kosten bespaard. Door het ontsluiten van data in gebouwen en organisaties krijgen we een goed inzicht in het energieverbruik. Hiermee kunnen toekomstige beslissingen worden onderbouwd en houdt een organisatie grip op haar energieverbruik. Door daarnaast de energieprestaties en besparingen op een visueel aantrekkelijke wijze in kaart te brengen en te delen, werkt uw organisatie bovendien aan draagvlak en bewustwording voor uw duurzame beleid.’

Eén gezamenlijk doel

Pieter Metz geeft aan dat alle drie de elementen (Proces & Organisatie, Techniek & Haalbaarheid en Monitoring Services) samen bepalen hoe succesvol bedrijven zijn op het gebied van integraal energiemanagement. ‘Het is een continu proces waarin op elk moment veranderingen kunnen plaatsvinden. Van Beek ondersteunt bedrijven en instellingen om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen en te werken aan één gezamenlijk doel van het effectief realiseren van de energietransitie.’

Van Beek

Meer weten?

Wilt u weten wat onze aanpak in praktijk inhoudt? Vraag dan het gratis integraal energiemanagement magazine, vol tips en praktijkvoorbeelden, aan via vanbeek.com/magazine2020. Of maak een afspraak met Van Beek via 026 31 27 000 of info@vanbeek.com. Van Beek is specialist in integraal energiemanagement en helpt uw organisatie graag op weg.

In maart organiseert RegioinBedrijf een online bijeenkomst die zal worden geleid door Van Beek. Voor meer informatie en aanmelden blijf onze website in de gaten houden.

Auteur: Gerben van den Broek

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten