In vijf opgaven de Brabantse MedTech sector versterken

Het grootste deel van de Nederlandse bedrijven in medische technologie is gevestigd in Noord-Brabant. Gezien het belang en potentieel van de sector voor Brabant en Nederland brachten de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development en de Rabobank de Brabantse MedTech sector in kaart.

In een verdiepend onderzoek keken ze naar de aard en omvang van die bedrijven, op welke domeinen zij zich richten, welke technologieën zij daarbij gebruiken, waar kansen liggen en hoe de drie partijen de MedTech sector in Brabant samen gericht kunnen versterken richting de toekomst. Dat leidde tot vijf gezamenlijke opgaven die van de sector een groeimotor voor de toekomst maken.

Noord-Brabant neemt in Nederland een vooraanstaande positie in als het gaat om bedrijven die actief zijn in de medische technologie. 20,1 % van alle Nederlandse MedTech bedrijven zijn in Brabant gevestigd, de grootste concentratie van die bedrijven in totaal 55% (183 bedrijven) ligt in Brainport Eindhoven. Het onderzoek dat de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development en de Rabobank verrichtten bevestigde hun beeld dat de Brabantse MedTech sector een serieuze groeimotor kan zijn voor de provincie richting de toekomst.

Medische technologie- een definitie

Onder medische technologie verstaan we instrumenten, toestellen of apparaten, software, implantaten, materialen of andere artikelen die door fabrikanten zijn bestemd om alleen of in combinatie te worden gebruikt bij de mens voor uiteenlopende specifieke doeleinden waaronder diagnose, preventie, monitoring, voorspelling, prognose, behandeling, verlichting van ziekte etc.

De MedTech sector in Brabant

De MedTech bedrijven in Noord-Brabant zijn actief in zeer uiteenlopende medische domeinen en markten. Het domein ‘diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken’ is daarin opvallend sterk vertegenwoordigd. Een belangrijke stimulans gaat daarbij uit van Philips Healthcare, wereldwijd nummer 3 in dit domein. Het domein is bovendien onderzoekspeerpunt van de TU/e. Een tweede punt dat opvalt, is het grote aantal medisch technische start-ups dat voortkomt uit het sterke startup klimaat in Brainport Eindhoven. Een laatste kenmerk van de sector is dat ruim een derde van de bedrijven (>100) van alle bedrijven actief is in de keten van de complexe machinebouw. Deze medisch technische maakindustrie is deels toeleverancier van Philips Healthcare, maar bedient ook andere medisch technische OEM-klanten.

Vijf opgaven om sector gericht te versterken

De BOM, Brainport Development en de Rabobank definieerden naar aanleiding van het onderzoek vijf gezamenlijke opgaven om de Brabantse MedTech-sector gericht verder te versterken en profileren.

Benieuwd wat deze opgaven zijn? Lees dan snel verder op de website van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten