Hoeveel moet een zzp’er maandelijks sparen voor zijn pensioen?

Als zzp'er is het aanbevolen om te sparen voor je pensioen. De AOW-uitkering is niet bepaald heel ruim en anders dreig je in de problemen te komen. Hoeveel je maandelijks moet sparen voor je pensioen is moeilijk te zeggen.

We kunnen wel een aantal berekeningen maken, maar deze berekeningen zorgen louter voor een indicatie.

Op te bouwen pensioenkapitaal

Bepalen hoeveel je elke maand moet sparen om een toereikend pensioen op te bouwen, is behoorlijk complex. Volgens de overheid is er sprake van een toereikend pensioen als je minimaal 70% van je bruto-huishoudinkomen overhoudt. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met het inkomen van de partner, de AOW-uitkering, het privévermogen en het eerder opgebouwde pensioen. Hoe groot het gespaarde pensioen moet zijn, zal dus per persoon verschillen.

Op individueel niveau heeft de gemiddelde zzp’er een brutojaarinkomen van 40.000 euro. Er is dan sprake van een toereikend pensioen als er een jaarlijks huishoudinkomen van 28.000 euro of een maandelijks huishoudinkomen van ruim 2.333,33 euro is. Dit is inderdaad een behoorlijk bedrag, zeker als je weet dat zzp’ers geen pensioen ontvangen via een werkgever. Wel krijgen ze AOW, wat sinds 1 juli 2021 gelijkstaat aan 1.301,43 euro bruto voor iemand die alleen woont. Dit wil zeggen dat een zzp’er voor elke pensioenmaand 1031,90 euro bruto per maand moet sparen.

Vervolgens dien je te schatten hoeveel maanden je van je pensioen zal genieten. Vertrekken we vanaf de huidige levensverwachting voor een man (80,4 jaar) en de toekomstige AOW-leeftijd van 67 jaar, dan moeten we dus 160,8 pensioenmaanden financieren. Dit komt overeen met 165.929,52 euro bruto.

Berekeningen zijn louter indicatief

Stel dat je deze 165.929,52 euro bruto wil sparen gedurende een resterende carrière van dertig jaar, dan moet je maandelijks 460,92 euro bruto sparen voor je pensioen. Dit is echter geen exacte wetenschap. Zowel de levensverwachting als de AOW-leeftijd, die aan de levensverwachting is gekoppeld, zullen nog wijzigen. Bovendien kan je altijd de levensverwachting overtreffen. Louter op deze levensverwachting speculeren, is dus geen goed idee. Anderzijds zeggen pensioendeskundigen dat een pensioen van 70% van het bruto-inkomen al erg veel is en dat 50% van het bruto-huishoudinkomen voor mensen met een eigen woning zeker zal volstaan.

Daarnaast hielden we bij deze berekening geen rekening met de eigen woning, waarvan de waarde nog kan stijgen, en met beleggingen. Via diverse pensioenspaarmogelijkheden en mooie rendementen kunnen we de spaarinspanning namelijk sterk beperken. Voor hetzelfde kapitaal van 165.929,52 euro bruto en dezelfde periode van dertig jaar, zouden we bij een gemiddelde rentevoet van 1% per jaar maandelijks ruim 60 euro minder moeten sparen. Met een goede beleggingsstrategie en het benutten van de juiste investeringsmogelijkheden kan de rente veel hoger oplopen en kan het maandelijks te sparen bedrag verder worden beperkt. Uiteraard is het vooraf nooit zeker hoe hoog de gemiddelde rente uiteindelijk zal zijn.

In de uitgaven snoeien

Ten slotte kijken we hier enkel naar de inkomsten, terwijl ook de uitgaven relevant zijn. Als je er bijvoorbeeld voor zorgt dat je tegen je pensioen zonnepanelen op je dak hebt, heb je ook minder energiekosten. En wie weet kan je de auto wel vervangen door het openbaar vervoer. Door je uitgaven te beperken, zal je minder geld nodig hebben en moet je dus ook minder sparen voor je pensioen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten