Hoe wordt WOZ-waarde berekend?

In Nederland wordt ieder jaar de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van alle woningen en andere gebouwen vastgesteld. Deze wet is in het leven geroepen om een betere indicatie te geven van de marktwaarde van onroerend goed.

Hoe wordt WOZ-waarde berekend?
Hoe wordt WOZ-waarde berekend?

Gemeente

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van een woning aan de hand van verschillende factoren. Het gaat hierbij om zowel objectiverende als subjectieve elementen. De belangrijkste objectieve elementen zijn:

  • Oppervlakte van de woning (in m²)
  • Inhoud van de woning (in m³)
  • Soort bouw
  • Bouwjaar

Daarnaast kijkt de gemeente ook naar een aantal subjectieve elementen, zoals:

  • De ligging van de woning (in een rustige of drukke buurt)
  • De staat van onderhoud van de woning
  • Eventuele verbouwingen of aanpassingen die zijn gedaan

Met al deze informatie kan de gemeente een schatting maken van de marktwaarde van een woning.

Bedrijfspand

Ook voor je bedrijfspand wordt een WOZ-waarde berekend. Deze waarde is belangrijk voor onder andere de inkomstenbelasting en de BTW. De waarde van het bedrijfspand wordt bepaald aan de hand van ongeveer dezelfde factoren als een normale woning. Denk hierbij aan de oppervlakte, inhoud en bouwjaar van het pand.

Het kan voorkomen dat een bedrijfspand niet in één keer wordt gewaardeerd. Bijvoorbeeld als er sprake is van een nieuwbouwpand of als het pand pas na een aantal jaar in gebruik wordt genomen. In dat geval wordt de waarde berekend over verschillende jaren en gemiddeld.

WOZ-waarde en belastingen

De WOZ-waarde is belangrijk voor verschillende soorten belastingen. Zo wordt de waarde gebruikt bij de inkomstenbelasting, de BTW en de erfbelasting. De hoogte van je belastingaanslag kan dus sterk verschillen afhankelijk van de WOZ-waarde.

In Nederland wordt ieder jaar de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) vastgesteld. Deze wet is in het leven geroepen om een betere indicatie te geven van de marktwaarde van onroerend goed.

Bezwaar WOZ waarde

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van je woning of bedrijfspand. Dit kan bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Ook als je het niet eens bent met de manier waarop de waarde is berekend, kun je bezwaar maken. Dit kan bijvoorbeeld via een brief of een formulier op de website van de gemeente.

Meer weten over de WOZ-waarde? Bekijk dan de website van je gemeente of neem contact op met de Belastingdienst.

Google search engine
GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten