Hoe verlaag je als bedrijf de digitale voetafdruk?

Je kent ongetwijfeld het begrip ecologische voetafdruk, maar ben je ook bekend met de digitale voetafdruk? Deze digitale CO2-voetafdruk is de CO2-uitstoot die voortkomt uit de productie, het gebruik en de gegevensoverdracht van digitale apparaten en infrastructuur. Als bedrijf maak je ongetwijfeld gebruik van meerdere apparaten die met het internet zijn verbonden. Elke e-mail, Zoom-call of gestreamde video draagt ​​bij aan de digitale voetafdruk. In dit artikel vertellen we hoe je als bedrijf deze digitale voetafdruk kunt verlagen.

Maak bewust gebruik van elektronische apparaten

Met deze handeling kun je meteen beginnen. Creëer meer bewustzijn bij medewerkers over de digitale voetafdruk van het gebruik van apparaten. Zo leidt videobellen tot een uitstoot van 1 kg CO2 per uur. Als je de camera uitschakelt en alleen audio gebruikt, wordt de CO2-impact met 96% verminderd. Een kleine aanpassing die een groot verschil maakt! Daarnaast is het ook effectief om apparaten uit te schakelen in plaats van ze aan of in de slaapstand te laten staan.

Ook is het verlengen van de levensduur van elektronische apparaten belangrijk. Weersta de verleiding om altijd de nieuwste gadgets te willen hebben en wees bereid om nog bruikbare apparatuur te repareren, recyclen of opnieuw te verkopen om de totale levensduur te verlengen.

Stap over op duurzamere IT-serviceproviders

Datacenter activiteiten zijn energie-intensief en dragen daarom aanzienlijk bij aan de digitale voetafdruk. Ga op zoek naar informatie over de mate van duurzaamheid van IT-leveranciers. Stel daarna de CO2-kosten van de IT-activiteiten vast en baseer daarop je keuze voor de providers. Datacenters die voornamelijk hernieuwbare energie gebruiken, kunnen zeer gunstig zijn voor de digitale voetafdruk.

Gebruik meer energie-efficiënte datamechanismen

Onderzoek het energieverbruik van de huidige applicaties en haal de meest energie-intensieve applicaties eruit. Daarnaast zorgt overstappen naar een groene cloudarchitectuur en -framework ook voor een verminderde voetafdruk. Onderzoek toonde aan dat een kostenbesparing van 19% kan worden gerealiseerd bij de overstap naar edge computing. Hierbij is het wel essentieel dat deze oplossing door de hele organisatie wordt toegepast.

Hopelijk ben je geïnspireerd om de digitale voetafdruk van jouw bedrijf te verminderen. Kun je hierbij wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact op met Hedgehog Company. Met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA) brengen zij in kaart wat de digitale voetafdruk is van jouw bedrijf en hoe je deze kunt verlagen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten