Hoe ondersteun je jouw medewerker die arbeidsongeschikt is?

Zit u met de handen in het haar omdat u niet goed weet hoe u uw medewerker kunt ondersteunen wanneer die arbeidsongeschikt is? Het is belangrijk om in deze situatie juist te handelen en een goede steun te bieden aan de desbetreffende medewerker. In dit artikel geven we u drie tips voor het ondersteunen van een medewerker in deze moeilijke tijd. 

Maak samen een plan van aanpak

Wanneer u te maken krijgt met een medewerker die arbeidsongeschikt is, is het belangrijk om diegene goed op te vangen. Het is aan u, als werkgever, de taak om de medewerker in goede banen te leiden. De vervolgstappen kunt u samen met de medewerker in kaart brengen. Dit geeft een goed overzicht voor de medewerker en het creëert rustig in hun privéleven.

Licht de financiële gevolgen toe aan de medewerker

Arbeidsongeschiktheid bij een medewerker gaat niet zonder gevolgen. Op het gebied van financiën zijn er dan ook een aantal zaken die goed uitgelegd moeten worden. Wanneer u een loonverlies van 80% of meer hebt en er weinig tot geen kans is tot herstel, wordt u als duurzaam arbeidsongeschikt beschouwd. Dit betekent dat uw uitkering permanent is tot uw AOW-leeftijd. Het bedrag bedraagt 75% van uw laatst verdiende loon. Verder is het verstandig om uit te zoeken of u een AOV-verzekering wilt of al hebt.

Beperk de risico’s met een AOV-verzekering

Arbeidsongeschiktheid komt vaak onverwachts en u houdt er niet snel rekening mee. Als uw medewerker arbeidsongeschikt is zal de inkomstenbron altijd gaan dalen. Wanneer uw medewerker in loondienst zit betekent dit ook dat u dit goed geregeld moet hebben. Maar wanneer uw medewerker een zzp’er is, heeft diegene niks om op financieel gebied op terug te vallen. Een AOV zzp is daarom een belangrijke verzekering voor wanneer uw medewerker arbeidsongeschikt wordt. Zo hebben ook zzp’ers nog een stok achter de deur. Naast een verzekering is het belangrijk om hun goed in te lichten van de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. op deze manier geeft u hun de mogelijkheid om eventueel ook op andere manieren dit risico in te dekken door bijvoorbeeld spaargeld weg te zetten.

Nu u de drie tips hebt gekregen, is het belangrijk om te focussen op de medewerker. Biedt alle mogelijke hulpmiddelen aan die de medewerker kan gebruiken gedurende het proces. Verder raden we u aan om de risico’s van arbeidsongeschiktheid goed in te dekken.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten