HEVO lanceert CO2MPAS

Met HEVO CO2MPAS houden vastgoedbeheerders koers in het voldoen aan de eisen uit het Klimaatakkoord en de sectorale routekaarten (50% reductie CO2 in 2030 en 95% reductie in 2050 maar ook een gasloze gebouwenvoorraad).

Deze tool geeft namelijk laagdrempelig maar volledig inzicht in de impact van uw duurzaamheidsmaatregelen; interessant voor gehele gebouwportefeuilles (SHP’s, IHP’s etc.) maar ook voor individuele objecten.

In 2019 heeft HEVO de PO-Raad & VO-Raad en de MBO-Raad & Vereniging van Hogescholen ondersteund bij het opstellen van de sectorale routekaarten waarin de meest effectieve en efficiënte route naar de verduurzaming van het onderwijsvastgoed in beeld gebracht is.

Vanuit haar rol als adviseur van de maatschappelijke sector vindt HEVO het van belang dat de CO2-reductie ook op lokaal niveau inzichtelijk gemaakt wordt. Om die reden hebben ze specifiek voor gebouwen en gebouwportefeuilles in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs een sturingsinstrument ontwikkeld: CO2MPAS.

Vanuit haar rol in de doorrekeningen van de sectorale routekaarten beheerst HEVO bij uitstek alle kennis, kengetallen, uitgangspunten en vaardigheden om klanten te ondersteunen bij het bereiken van en koers houden richting de klimaatdoelstellingen.

Na het invullen van de tool door een van de adviseurs ontstaat er een overzichtelijk dashboard met de meest belangrijke inzichten (zoals een tijdlijn met de CO2-uitstoot, investeringskosten en of de klimaatdoelstellingen behaald worden). Daarnaast zijn er mogelijkheden om te filteren op instellings- of stichtingsniveau. Voor de investeringskosten wordt vervolgens de verbinding gemaakt met de HEVO-kostenconfiguratoren.

Een van de grote voordelen van het gebruik van deze tool is dat, wanneer blijkt dat de beoogde ingrepen niet voldoende zijn om de vereiste CO2-reducties te behalen, er op eenvoudige wijze scenario’s gemaakt kunnen worden om inzichtelijk te maken welke ingrepen vereist zijn om de afspraken uit het Klimaatakkoord wél te behalen.

Met name dit laatste is in de praktijk vaak onmisbaar voor het creëren van draagvlak voor de beoogde maatregelen, bijvoorbeeld bij het opstellen van een duurzaam Integraal Huisvestingsplan, een SHP of een D-MJOP. Het gebruik maken van CO2MPAS kan dus nadrukkelijk plaatsvinden aan de voorkant van het proces, bij het opstellen van de plannen, maar ook als ‘toetsingsinstrument’ aan de achterzijde van het proces.

Ga aan de slag met CO2MPAS en kom op koers bij het bereiken van de eisen uit het Klimaatakkoord en de sectorale routekaarten!

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met Pim Bressers, telefoon 073 6 409 409.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten