HEVO| Experts in huisvestigingen en vastgoed

Het verbeteren van de werk- omgeving en het kantoor geven veel kansen die raken aan goed werkgeverschap, duurzame bedrijfsvoering, het verbeteren van werkprocessen en het reduceren van kosten.

Gasvrije dienstverlening en een professionele werkomgeving

Hoe is het gesteld met uw kantoor-huisvesting? Is de locatie nog wel geschikt voor uw plannen? En is het kantoor nog wel aantrekkelijk voor nieuwe (en bestaande) talenten? Hoe past u ontwikkelingen als hybride werken, agile werken en scrum in? En hoe verbetert u de duurzaamheid van uw kantoor? Complexe vragen waar we bij HEVO veel energie van krijgen! HEVO zet altijd in op inspirerende en duurzame huisvesting die optimaal aansluit bij de strategische doelen van een organisatie. We begeleiden het hele proces van locatieonderzoek tot en met ontwerp en ingebruikname.

 

Kopen, verbouwen, nieuwbouw of huren van een kantoor?

Elke organisatie heeft een andere visie en doelstellingen, waardoor iedere organisatie ook een andere voorkeur heeft voor een bepaalde optie. Welke van deze opties het meest geschikt is, hangt af van de omstandigheden van de organisatie. Elke optie heeft voor- en nadelen. Om een goede afweging te kunnen maken is het aan te raden om te kijken welke optie het meest geschikt is voor de onderneming. Aarzel niet om onze deskundigheid hiervoor in te schakelen.

Kleiner kantoor of toch niet?

Hybride werken heeft impact op de inrichting van kantoren. Het kantoor transformeert naar ontmoetingsplek. Medewerkers komen naar kantoor om binding te houden met de organisatie. Om te sparren met klanten en collepa‘s. Om creatieve sessies te houden. Dat betekent dus niet dat je een kleiner pand nodig hebt. Je richt de ruimte wél anders in.

Wat kunt u van HEVO verwachten?

We beginnen met een scherp

onderzoek van uw huidige werkprocessen, huisvestingsgebruik en huisvestingskosten. Sluit uw huisvesting nog aan op uw werkprocessen? Op basis van uw strategische doelen bepalen we de toekomstige huisvestingsbehoefte. Wat is een passend huisvestings- en kantoorconcept? Hoeveel vierkante meters heeft u nodig7 Wat is een passende flexfactor7 Zijn uw medewerkers toe aan een andere manier van (samen) werken, zoals een hybride vorm van thuiswerk en werk op kantoor? Wat zijn geschikte locaties om te vestigen? Wat is het ambitieniveau van de organisatie en wat zijn de bedrijfsdoelen rondom duurzaamheid? HEVO kan zoals gezegd het hele proces begeleiden. Naast bovengenoemd onderzoek horen ook het begeleiden van de (circulaire) aanbestedingsprocedure, het contracteren, een bezettingsgraadon- derzoek, het opzetten van een business- case, verbouw- en inrichtingsmanage- ment, verhuismanagement en een locatie-onderzoek tot de opties. Onze projecten kunnen we aannemen met Risicodrapend Projectmanagement.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten