Hét symposium voor de start van de versnelling van energietransitie!

Impuls Zeeland vindt het belangrijk dat ondernemers in Zeeland goed geïnformeerd zijn over alle mogelijkheden op het gebied van verduurzaming, circulair ondernemen en de energietransitie.

Het symposium biedt niet alleen de mogelijkheid om workshops te volgen en experts te spreken, maar de eerste stappen van de bio-circulaire accommodatie aan de Kleverkerseweg zijn ook zichtbaar.

Impuls is leadpartner van dit project. Het is één van onze pilots binnen het Interreg project dat samen met de HZ University of Applied Sciences tot stand is gekomen. Deze pilot is gericht op circulair bouwen, maar we kijken ook naar de thema’s water, energie, afval, gezamenlijke inkoop en verpakkingen. Met deze pilot demonstreren we de mogelijkheden met betrekking tot bouwen met circulaire en bio-based materialen.

Workshops

De workshops zijn gekoppeld aan de volgende zes duurzaamheidsthema’s:

 •  Trias energetica
  Wat is de meest logische volgorde en wat zijn aandachtspunten bij verduurzaming? Een praktische handreiking.
  •    Reis naar energieneutraal
  Welke beleidsmatige stappen zijn er nodig om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs?
  •    Energietransitie adviseur
  Welke kennis is er nodig om aan de slag te kunnen met de energietransitie en waar vinden we die? Welke ontwikkelingen zien we in de markt?
  •    Energietransitie monteur
  Welke vaardigheden zijn nodig om praktisch te verduurzamen en hoe maken we optimaal gebruik van de verschillende vakrichtingen met kruisbestuiving?
  •    Ketensamenwerking
  Hoe organiseren we op een slimme manier de aanpak van verduurzaming met de verschillende betrokken partijen op dit vakgebied?
  •    Meekoppelkansen
  Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen naar verduurzaming kijken, maar ook afstemming vinden met onderhoud of het geschikt maken van woningen om langer thuis te kunnen wonen?

Sprekers

Dagvoorzitter Marjet Rutten

Door haar jarenlange ervaring in de bouwsector en advies aan organisaties en (zelfs) ministers over ontwikkelingen in de branche, is Marjet Rutten bij uitstek geschikt als dagvoorzitter van het ZLND2050 symposium. Duurzaamheid, digitalisering en industrialisatie zijn thema’s waar zij warm voor loopt. Zo was ze in 2012 prominent lid van het team dat de ‘Bouwagenda’ opstelde, waarbij de verduurzamingsthema’s onder haar hoede vielen. Momenteel is ze onder meer actief als Gideon; een beweging die zich op vrijwillige basis inzet om condities te scheppen om de klimaatdoelen van Parijs te realiseren. Daarnaast heeft ze zitting in diverse beoordelingscommissies van subsidieregelingen rond verduurzaming (DEI+, MOOI, Emissieloos bouwen en de PPS-toeslag). Inmiddels heeft Marjet zes boeken op haar naam staan, waarin ze de impact van de ontwikkelingen op een begrijpelijke manier wil overdragen.

Biobased Creations en TINO 

Biobased Creations stimuleert onder andere innovatie in duurzaam (circulair en biobased) bouwen en wonen; een circulaire leefomgeving. Onderzoek naar de nieuwe biobased materialen en circulaire bouwmethoden, zoals losmaakbaarheid en modulairiteit, behoort tot hun dagelijkse werkzaamheden. met hun creaties proberen ze zowel professionals als het brede publiek te inspireren ook met biobased materialen aan de slag te gaan. TNO werkt binnen het innovatieprogramma ‘Biobased Bouwversneller’ samen met marktpartijen aan een grote verscheidenheid van onderzoeksprojecten rondom hout en andere biobased bouwmaterialen.

Aanmelden

Aanmelden is verplicht en kan via een bericht aan info@zlnd2050.nl

ZLND2050 wordt georganiseerd door Stichting ZLND2050 ter bevordering van een duurzame en circulaire toekomst.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten