Het belang van het SNF-keurmerk voor duurzame huisvesting

Misschien heb je al een keer een onderneming of organisatie gezien met een SNF-keurmerk. Dit is het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen. Het is een belangrijk certificeringssysteem in ons land, dat is gericht op duurzame huisvesting voor arbeidsmigranten. Waarom is dit keurmerk zo belangrijk? En is het verplicht?

SNF: wat is het?

SNF is Stichting Normering Flexwonen. Deze stichting zet zich in voor correcte en duurzame huisvesting voor arbeidsmigranten. Een keurmerk van SNF is niet verplicht, maar wel goed om te hebben. Het kweekt namelijk vertrouwen bij stakeholders, zoals omwonenden en gemeenten.

Het SNF-keurmerk is bedoeld voor huisvestingsaanbieders. Dat kunnen bijvoorbeeld werkgevers en verhuurders van accommodaties zijn. Bij dit keurmerk gaat het erom dat er bijvoorbeeld goede sanitaire voorzieningen aanwezig zijn en dat de appartementen ook brandveilig zijn. Op die manier weten alle partijen zeker dat arbeidsmigranten comfortabel kunnen wonen, vlak bij hun werk.

SNF moet niet worden verward met een SNA-keurmerk. Dit is een keurmerk dat zich alleen richt op het verkleinen van risico’s van inleners. Bijvoorbeeld voor uitzendbureaus en payrollbedrijven. Het heeft niets te maken met huisvesting, wat bij SNF wel het geval is.

Waarom een SNF-keurmerk behalen?

Een SNF-keurmerk zorgt voor goodwill bij direct betrokkenen. Arbeidsmigranten weten dat hun woning voldoet aan de eisen. En voor omwonenden en gemeenten is het fijn om te weten dat eventuele overlast zo beperkt mogelijk blijft. Het SNF-keurmerk zorgt ervoor dat de huisvesting voldoet aan alle voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne. Het draagt bij aan een hoge standaard in de huisvesting van arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn een kwetsbare groep in onze samenleving. Daar kunnen we niet voorzichtig genoeg mee omgaan.

Een SNF-keurmerk zorgt voor een betere reputatie. Werkgevers en arbeidsmigranten geven een voorkeur aan organisaties die een keurmerk hebben. Ze weten dan immers dat de huisvesting op orde is. Een goed gevoel, voor iedereen.

We willen in Nederland graag een inclusieve en duurzame samenleving. Correcte en duurzame huisvesting voor arbeidsmigranten is daar een belangrijk onderdeel van. Een SNF-keurmerk draagt daaraan bij.

Aan de slag met het keurmerk

Wil je zelf een keurmerk behalen? Zorg er dan voor dat je bekend raakt met de SNF-normen. Ga aan de slag met je accommodaties en zorg ervoor dat ze voldoen aan de normen van de Stichting Normering Flexwonen. Je kunt daarna een registratie aanvragen bij SNF. Daar komt ook een onafhankelijke inspectie bij kijken. Dit wordt gedaan door een certificerende instelling.

Voldoet de huisvesting aan de normen? Dan ontvang je het SNF-keurmerk. Elk jaar verloopt het keurmerk. Een nieuwe inspectie is dan nodig. Zo is zeker dat de accommodatie altijd aan de normen voldoet.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten