Hester Bijl benoemd tot lid Raad van Commissarissen Impuls Zeeland

De aandeelhouders van de Regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls Zeeland hebben Hester Bijl als nieuw lid van de Raad van Commissarissen (RvC) benoemd. Hester Bijl is werkzaam als Vice-rector Magnificus en lid van het College van Bestuur van Universiteit Leiden.

Naast kennis op het gebied van onderwijs en onderzoek heeft ze ruime ervaring op het gebied van energietransitie. Ze is een ervaren toezichthouder van organisaties op het snijvlak van publiek en privaat. Heeft kennis van investeringsfondsen en startups en is lid van de Economic Board Zuid-Holland. Expertises die aansluiten bij het werkveld van Impuls Zeeland.

Hester Bijl neemt de plaats in van Rietje van Dam die na een productieve samenwerking van zeven jaar als lid van de RvC niet herbenoembaar is. ‘Impuls Zeeland vervult een belangrijke rol op het gebied van innovatie voor de regio. De driehoek onderzoek/onderwijs, bedrijfsleven en overheid spreekt mij erg aan. Heb zin om in deze functie aan de slag te gaan.’

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten