Guido van Woerkom reflecteert op 8 jaar Oost NL: ‘Vereenvoudiging van de organisatie draagt bij aan leefbare toekomst’

Guido van Woerkom neemt na twee termijnen afscheid van zijn functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Oost NL. Hij blikt terug op 8 jaar Oost NL en kijkt vooruit. ‘Als ik in het land ben en het gaat over regionale ontwikkelingsmaatschappijen, dan kent iedereen Oost NL. Daar klinkt een verwachting in door voor de toekomst.’

Welke ontwikkeling heeft Oost NL doorgemaakt in de acht jaar tijd dat u voorzitter van de Raad van Commissarissen was?

‘Er is één uitdaging die ik van begin af aan voor ogen heb gehouden: hoe kunnen we de organisatie versimpelen? Acht jaar geleden was er nog geen Oost NL; we hadden toen ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en participatiemaatschappij PPM Oost. Het samenvoegen van de beide organisaties tot één Oost NL in 2017 is een enorme eerste stap naar vereenvoudiging geweest. Daar kijk ik met een zeer goed gevoel op terug. Daarnaast heeft Oost NL drie werkgebieden gedefinieerd die hand in hand gaan: innoveren, investeren, internationaliseren. Die integrale benadering werkt. Zo is in 2020 bijvoorbeeld het Amerikaanse bedrijf Beyond Meat in Enschede geland. Zij werken aan de transitie van dierlijk naar plantaardig voedsel. Oost NL heeft hen dankzij internationale contacten en een innovatieve omgeving een goede plek kunnen geven in het oosten van ons land. En het mooie is dat het bedrijf vervolgens zegt: ‘we zitten hier zo lekker dicht bij Rotterdam’.’

Het oosten als verlengstuk van de Randstad?

‘Ik zie alle regio’s als unieke onderdelen van de Nederlandse economie. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) vormen een landelijk dekkend bovenregionaal netwerk dat Nederland in staat stelt zijn volle economische potentie te benutten. Wat mij betreft zou er landelijk wel wat meer erkenning mogen zijn voor de slagkracht van de regio’s. Nederland is echt te klein om te denken dat de Randstad de volledige economie kan trekken. Bovendien is het simpelweg niet zo dat al het goede uitsluitend in het westen te vinden is. Als je kijkt naar chiptechnologie, is juist de as Enschede-Nijmegen-Eindhoven ‘the place to be’. De twee belangrijkste patenten in de fotonica komen dan ook uit dat gebied.’

Welke kracht heeft Oost-Nederland de afgelopen jaren getoond?

‘De ecosystemen op de gebieden voeding, gezondheid, energie, industrie en circulaire economie hebben het oosten een kwaliteitsimpuls gegeven. Het helpt Oost NL ook om gerichter te investeren met kennis, netwerk en geld. Neem bijvoorbeeld de eiwittransitie. We hebben universiteiten, hogescholen, bedrijven en overheden die zich hier hard voor maken. Samen weten we waar we op inzetten.’

Samenwerking loopt als een rode draad door uw acht jaar Oost NL, nietwaar?

‘Binnen Oost NL hebben we daar de afgelopen jaren inderdaad ook op ingezet. Zo hebben we de investment committees samengevoegd. Waar Oost NL er eerst één had voor fonds-in-fondsinvesteringen en één voor directe investeringen, zijn de expertises van beide samengevoegd. Dat leidt tot een meer integrale benadering en dus betere besluitvorming. Twee weten meer dan één.’

Op welke gebeurtenissen kijkt u met trots terug?

‘Wat ik als grote blijk van waardering heb ervaren, is dat provincie Gelderland Oost NL heeft gekozen als fondsbeheerder van het nieuwe Perspectieffonds Gelderland. Het gaat om omvangrijke investeringen in de provinciale economie. Dat dat aan Oost NL wordt toevertrouwd, is een compliment voor de organisatie. Tegelijkertijd brengt dat een uitdaging met zich mee, namelijk om de verwachtingen waar te maken. Dat dat lukt, daar heb ik overigens alle vertrouwen in, want Oost NL is uiterst professioneel, werkt graag samen, heeft een groot netwerk van bedrijven en medefinanciers en is sterk op de werkgebieden voeding, gezondheid, energie, industrie en circulaire economie.
Waar ik ook content mee ben, is hoe de aanstelling van Wendy als algemeen directeur van Oost NL heeft uitgepakt. Allereerst om haar kwaliteiten. Wendy gaat graag de boer op om contacten te leggen en het oosten van het land op de kaart te zetten. Ze heeft een duidelijke visie op wat nodig is om de kracht van Oost-Nederland tot wasdom te laten komen. En die visie deelt ze op een prettige en toegankelijke manier. Met haar aanstelling heeft de diversiteit in de organisatie tevens een nieuwe impuls gekregen; na Wendy volgden ook meer vrouwen in het managementteam en in de Raad van Commissarissen.’

Wat gunt u Oost NL voor de toekomst?

‘Dat de vereenvoudiging van de structuur wordt voortgezet. Oost NL beheert nu ruim 10 fondsen. En er zullen absoluut nieuwe bij komen. Dan is het de kunst om de definities gelijk te trekken en te houden. Wat is ‘een businessplan’, wat is ‘een ondernemer’, op welke gebieden investeren de fondsen? Als je nu vanuit drie verschillende fondsen in één bedrijf wil investeren, loop je bij de verantwoording aan tegen het verschil in definities. Als het Oost NL lukt om dat te versimpelen, kan er meer tijd worden besteed aan waar het écht om gaat: innovatieve ondernemers helpen ten bate van de economie en samenleving. Kortom, een leefbare toekomst.’

Wat maakt dat u nu met vertrouwen afstand van Oost NL neemt?

‘Met de Raad van Commissarissen die we de afgelopen jaren hebben gecomponeerd, is een heel divers en gecommitteerd gezelschap ontstaan. En met het in het leven roepen van het audit committee is er meer aandacht voor essentiële randvoorwaarden, zoals ict en security. Tegelijkertijd zijn er voor de teams die zich dag in dag uit inzetten voor de fondsen die bij Oost NL in beheer zijn goede professionals aangetrokken. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruikmaken om alle medewerkers en het management te bedanken. Ik heb veel waardering voor de wijze waarop zij elke dag innovaties een stap verder brengen, zodat ze op de markt komen. Dit lukt niet altijd; dat is inherent aan dit vak. Het is mooi om te zien hoe goed zij kunnen omgaan met de bijbehorende kansen en teleurstellingen. Als ik in het land ben en het gaat over regionale ontwikkelingsmaatschappijen, dan kent iedereen Oost NL. Daar klinkt een verwachting in door voor de toekomst. Niet alleen van mij, maar van alle regio’s in het land.’

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten