Groei werkgelegenheid Zeeland valt in 2024 stil

De groei van werkgelegenheid in Zeeland komt in 2024 tot stilstand door lagere economische groei en krapte op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de arbeidsmarktprognose 2023-2024 van UWV. In de meeste sectoren neemt het groeitempo af. Voor de industrie, financiële diensten en de bouw wordt volgend jaar een lichte banenkrimp verwacht.

Milou Audenaerd, arbeidsmarktadviseur van UWV: ‘De arbeidsmarkt staat onder druk. Niet alleen vanwege de lagere economische groei, maar ook door de aanhoudende krapte. Hierdoor zijn bedrijven genoodzaakt andere oplossingen te zoeken dan het werven van personeel voor bestaande functies, als zij de productie willen laten groeien.”

Groei vooral in 2023

De werkgelegenheid ontwikkelde zich in de afgelopen jaren behoorlijk positief. Zo groeide het aantal werknemersbanen in Zeeland sinds 2020 met 7.400. De economie bleek weerbaar en herstelde snel van de twee crises die elkaar in korte tijd opvolgden (corona en energiecrisis). Dit neemt niet weg dat de verwachtingen voor de komende jaren onder invloed van de aanhoudende hoge inflatie, arbeidsmarktkrapte, onzekerheden op de internationale markten en afkoeling van de woningmarkt minder positief zijn. In de jaren 2023 en 2024 neemt het aantal banen van werknemers in Zeeland toe met 1.500 (0,9%) en komt uit op 167.600. Deze groei wordt echter voor een belangrijk deel in 2023 gerealiseerd.

Personeelstekorten belemmeren verdere banengroei

Vanaf 2024 stagneert de groei van de werkgelegenheid (-0,1%). De ontwikkeling van de werkgelegenheid in Zeeland blijft daarmee achter bij het gemiddelde van Nederland. Personeelstekorten spelen hierbij een belangrijke rol. De mensen die direct beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt worden bijna allemaal volledig ingezet. Dit zorgt ervoor dat er op de arbeidsmarkt bijna geen ruimte meer is voor verdere groei. Audenaerd: “Er zijn bedrijven die minder hard groeien dan ze zouden willen, onder andere vanwege aanhoudend personeelstekort, lagere economische groei en onzekerheid. De druk van aanhoudende personeelstekorten stimuleert bedrijven om vol in te zetten op automatisering, robotisering en andere manieren om de arbeidsproductiviteit te laten toenemen. Maar ook het binden van huidig personeel of werk anders indelen is belangrijker dan ooit.”

Kwalitatieve mismatch

De krapte op de arbeidsmarkt wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een kwalitatieve mismatch. Dit houdt in dat het aanbod van werkzoekenden niet goed aansluit op de vraag van werkgevers. Door de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden er steeds andere vaardigheden gevraagd. Werkzoekenden die zich onvoldoende ontwikkelen of hier niet de mogelijkheid voor hebben raken hierdoor steeds verder achter op de arbeidsmarkt. Om dit te voorkomen moeten werkzoekenden omgeschoold kunnen worden richting kansrijke beroepen.

Tandartsassistenten

UWV kan hierin een grote rol vervullen, door werkzoekenden en werkgevers te helpen bij het samenbrengen van vraag en aanbod. Zo is UWV in Zeeland een samenwerking aangegaan met Dutch Dental Academy, om het tekort aan tandartsassistenten aan te pakken. Dutch Dental Academy biedt een cursus aan waarin geïnteresseerden in 5 dagen de basis krijgen aangeleerd van het vak tandartsassistent. Het doel is dat kandidaten tijdens of direct na het afronden van deze cursus kunnen doorstromen naar een betaalde baan om zich daar verder te ontwikkelen. UWV is op zoek gegaan naar geschikte kandidaten om een klas van 4 te vullen. Dit is op korte termijn gelukt. Op 3 juni start de opleiding.

Een van de kandidaten die gaat starten is Sharona. Door een gesprek met een mondhygiënist is zij zich gaan verdiepen in het vak en de opleidingsmogelijkheden. Helaas bleek zij niet te kunnen worden toegelaten tot de basisopleiding door het ontbreken van de juiste vooropleiding. Gelukkig bood de samenwerking tussen UWV en Dutch Dental Academy haar wel kansen in de richting die ze graag op wil. Ze heeft zelfs al een werkplek gevonden waar zij praktijkervaring op kan gaan doen. De eerste stap naar haar droom van een carrière als kaakchirurg is gezet.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten