Gezonde kantoren = gezonde werkomgeving

Met het ontstaan van het coronavirus zijn de gezondheid en het welzijn van mensen dagelijks terugkerende thema’s geworden. Niet vreemd dat er in het afgelopen jaar ook meer aandacht werd besteed aan de hygiëne, de gezondheid en het welzijn van medewerkers in kantoren.

67% van de Nederlanders geeft aan liever meer buiten te zijn en dat de meest genoemde reden om er in de vrije tijd op uit te gaan is ‘om gezond bezig te zijn’. Toch spenderen we gemiddeld 80 tot 90 procent van onze tijd in een gebouw. Het is hierom dat het van groot belang is dat we gezonde gebouwen creëren.

Het belang van een gezonde werkomgeving wordt niet alleen door werknemers, maar ook door werkgevers gezien. Enerzijds willen werkgevers een gezonde werkomgeving bieden voor het aantrekken en het behouden van talent, anderzijds willen zij de operationele kosten optimaliseren omdat zo’n 90 procent hiervan uit personeelskosten bestaat.

Zo is er een toenemende belangstelling voor (het verminderen van) stress, een veelvoorkomend probleem op de werkvloer en een belangrijke oorzaak van burn-out en depressie. Een werkomgeving die niet goed past bij de activiteiten van de medewerkers kan leiden tot stress, zoals geconcentreerd werk moeten verrichten in een onrustige omgeving. Meerdere studies laten bijvoorbeeld zien dat kantoortuinen tot stress en ziekteverzuim leiden. Medewerkers ervaren vermoeidheid, concentratieverlies en hoofdpijn.

Een goede werkomgeving is maatwerk

Luisteren naar de wensen en eisen van de eigen medewerkers is cruciaal om op een gezonde manier met de werkomgeving om te kunnen gaan.

Ook het niet vinden van de juiste werkplek voor een specifieke activiteit (omdat deze bijvoorbeeld al bezet is) kan bijdragen aan het stressniveau van medewerkers. Wat hierbij kan helpen is een systeem waarbij medewerkers voordat ze hun huis verlaten een werkplek kunnen reserveren. Zo zijn ze er bij vertrek van verzekerd de juiste werkplek tot hun beschikking te hebben. Mocht de werkplek niet meer beschikbaar zijn, dan is er vaak ook de mogelijkheid om thuis te werken.

Een ander thema waar veel aandacht voor is in relatie tot een gezonde werkomgeving is de luchtkwaliteit. Sinds de jaren 90 wordt er al onderzoek verricht naar de ziekteverzuimeffecten die samenhangen met de luchtkwaliteit op het werk. Een slechte luchtkwaliteit, veelal veroorzaakt door slechte of onvoldoende ventilatie, heeft invloed op het welzijn en de productiviteit van medewerkers. Volgens TNO kan een slecht binnenklimaat wel tot 3.600 euro productieverlies per werknemer per jaar leiden. Uit onderzoek van de Universiteit Twente, Vrije Universiteit Amsterdam en CBRE blijkt dat het verbeteren van de luchtkwaliteit tot 4 procent productiviteitsverhoging kan leiden. Bovendien vermindert het klachten als droge/geïrriteerde ogen, hoofdpijn en vermoeidheid. Planten kunnen hier een goede bijdrage in leveren. De luchtkwaliteit van een werkomgeving is onzichtbaar terwijl het wel belangrijk is om hier inzicht in te hebben. Door middel van sensortechnologie is dit mogelijk. Zo is het voor medewerkers duidelijk waar zij op een veilige manier in hun kantooromgeving kunnen werken. Daarnaast kan er extra geventileerd worden wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Lees het complete artikel op de website van HEVO.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten