Gezond en veilig werken, dit moet je weten als ondernemer

Als ondernemer doe je waarschijnlijk je uiterste best om de arbeidsomstandigheden op de werkvloer zo ideaal mogelijk te houden. Dat komt immers ten goede aan de productiviteit van je medewerkers en dus ook aan de slagvaardigheid van je bedrijf.

Bovendien zijn ondernemers die hun personeel zo goed mogelijk faciliteren doorgaans beter in staat om mensen voor langere tijd aan zich te binden.

Maar heb je er wel eens bij stilgestaan welke risico’s medewerkers lopen als ze huisbezoeken moeten afleggen? Met dank aan de hedendaagse technologie is het voor bedrijven tegenwoordig geen probleem meer om veilig op huisbezoek te gaan. Door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, kun je de veiligheid van je medewerkers zo goed mogelijk waarborgen.

Onbekend terrein

Ongeacht de vraag in welke branche je werkzaam bent, het afleggen van huisbezoeken vormt altijd een onzekere factor. Je begeeft je immers op onbekend terrein en je kunt te maken krijgen met onverwachte reacties van degene bij wie je op bezoek gaat. Heb je slecht nieuws te melden, dan kan dat leiden tot onbegrip en mogelijk een agressieve reactie. Gaat het om iemand die een psychische aandoening heeft, dan kan dat ook een aanmelding zijn voor een onverwachte reactie. Meestal is het vanuit het bedrijf niet of nauwelijks mogelijk om op elk huisbezoek een dubbele bezetting in te roosteren. Toch sta je er als medewerker nooit helemaal alleen voor, wanneer je gebruik maakt van de diensten die Secure2Go.nl aanbiedt. Met één druk op de mobiele alarmknop sta je rechtstreeks in contact met een alarmcentrale die kan meeluisteren met het gesprek.

Politie inschakelen

Mocht de situatie van dien aard zijn dat de persoonlijke veiligheid ernstig in het geding is, dan kan direct de politie worden gewaarschuwd. Vaak gaat echter van het systeem op zich al een preventieve werking uit, waardoor de kans op een daadwerkelijke escalatie aanzienlijk afneemt. Voor de medewerker die het bezoek aflegt zorgt het meedragen van de alarmknop voor een gevoel van veiligheid en dat geeft rust.

Diverse branches

Huisbezoeken komen in veel branches voor. Denk maar eens aan zorgverleners, medewerkers van een wooncorporatie of deurwaarders. Ook mensen van onderzoeksbureaus, uitvaarverzorgers en monteurs van installatiebedrijven krijgen ermee te maken. Zo zijn er nog veel meer branches waarin het afleggen van huisbezoeken aan de orde van de dag is. Voor al deze mensen vormt persoonsalarmering een solide basis voor veilig werken.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten