FPH Ploegmakers aannemersbedrijf: Dat maken wij!

Dijkversterking, reconstructies van bestaande wegen en de aanleg van nieuwe wegen in woonwijken, vernieuwen van rioleringen, natuurherstel; dát zijn de specialiteiten van aannemersbedrijf FPH Ploegmakers uit Vinkel. Al sinds 1984 pakt het familiebedrijf samen met voornamelijk gemeenten, waterschappen en provinciale overheden grote uitdagingen op dit vlak aan. Ondanks de vaak complexe situaties, zeker in verband met de vaak vele belanghebbenden, is de visie van FPH: wat is er wél mogelijk en hoe lossen we het op? Niet voor niets is de slogan: Dat maken wij. Het is deze aanpak die FPH tot een gewaardeerde pragmatische, plezierige samenwerkingspartner maakt.

Familiebedrijf FPH Ploegmakers

Een samenwerkingspartner die zich niet uit het veld laat slaan door ingewikkelde situaties in de openbare ruimte. Aanjagers van deze pragmatische en inventieve aanpak, zijn de broers Erwin en Gerbert Ploegmakers. Zij namen op jonge leeftijd het bedrijf van hun vader Frans Ploegmakers over. Frans richtte de aannemerij in 1984 op. In 1993 stapte Erwin als eerste van de broers het bedrijf in, in 1996 gevolgd door Gerbert. Tot op de dag van vandaag verdelen ze als directeur-eigenaren op een natuurlijke manier de taken, ondersteund door bijna vijftig medewerkers.

Van ontwerp tot realisatie (en onderhoud)

Bij de meeste projecten is FPH, na een uitvraag en aanbesteding, betrokken vanaf de ontwerp- tot realisatiefase. Ook bij het onderhoud blijft FPH vaak betrokken. Erwin en Gerbert vervullen bij verschillende projecten regelmatig graag zelf de rol van projectleider. Erwin: “Buiten zijn en met elkaar letterlijk het werk verzetten, dat blijft het mooiste dat er is. Zeker als er een ‘watervraagstuk’ om de hoek komt kijken. Daar kunnen we ons ei echt in kwijt.”

Dijkversterking stad Tiel, Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het raakt aan een actueel thema waar vele gemeenten en overheden mee worstelen: het waterbeheer in relatie tot de klimaatverandering. Voor FPH is klimaatverandering geen theoretisch gegeven, het is wat medewerkers elke dag zien gebeuren. Eén van de actuele projecten waar FPH bij is betrokken, is de dijkversterking rondom de stad Tiel. Het project behoort tot het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Een omvangrijk project als de dijkversterking in Tiel vraagt om innovatieve en duurzame oplossingen. Ook daarin is FPH sterk.

Innovatieve methodiek: grofzandbarrière

Voor het bouwen van dijken, zet FPH een nieuwe techniek in, namelijk de grofzandbarrière, ontwikkeld door ingenieursbureau Deltares. Het inmiddels goedgekeurde bouwprocedé is een slimme manier om te voorkomen dat het water door de dijkwand heen sijpelt en de stevigheid aantast. De grofzandbarrière is een sleuf van grof zand, die wordt geplaatst op de overgang van de kleilaag naar de zandgrond, onder aan de binnenkant van de dijk. Erwin: “Het werkt als een filter dat het water doorlaat en voorkomt dat het water het fijne zand meeneemt en de dijk aantast. Krachtig in zijn eenvoud en tevens minder milieubelastend; er gaat geen stalen damwand meer de grond in.”

Van nature duurzaam

Duurzaam werken is sowieso het uitgangspunt bij alle projecten die FPH maakt. Het elektrificeren van het materieel is één van de toegepaste oplossingen. Maar daar gaat het verminderen van vervoersbewegingen aan vooraf. FPH doet dit van nature. Een efficiëntere planning en minder vervoersbewegingen betekenen immers ook minder brandstofuitgaven én minder overlast voor belanghebbenden in de omgeving, zoals bewoners, bedrijven en boeren. Erwin: “We kijken altijd verder dan ons eigen straatje.” Een belangrijke reden waarom FPH iemand heeft, die zich volledig bezighoudt met omgevingscommunicatie. Erwin: “Mensen zien ons, op voorhand, liever vaak gaan dan komen. Dat snap ik, want we doen ons werk niet onopgemerkt. Het helpt dan als we – vanuit onze eigen expertise – oog en oor hebben voor wat er speelt. We leven ons in en gunnen iedereen zogezegd de mond. Vaak kunnen we met een simpele oplossing het draaglijker voor de omgeving maken, bijvoorbeeld door pas later op de ochtend zwaar materieel in te zetten.”

Van nieuwe woonwijk tot projecten natuurherstel

Waar de vele omgevingsbelangen bijvoorbeeld spelen, is bij de aanleg van de nieuwe woonwijk, zoals De Groote Wielen in Rosmalen. De aanleg van deze nieuwe woonwijk met zo’n 8500 woningen is een project dat al meer dan twintig jaar loopt. FPH is van begin af aan betrokken bij onder andere de aanleg van rioleringen, het straatwerk, rotondes (en alweer het verplaatsen daarvan) en het regelen van de waterhuishouding. De Groote Wielen is een wijk in wording waarin water een zichtbare hoofdrol speelt en mede daardoor een opdracht die perfect aansluit bij de expertise van FPH. Net als in de huidige natuurherstelprojecten in Weert waarbij het gaat om het omleggen van een afwateringskanaal. Dat vraagt om aandacht voor andere belangen, namelijk ecologische werkprotocollen. Met wie of wat FPH ook rekening moet houden – van burgers, boeren en bedrijven tot de planten en dieren, FPH slaagt er steeds opnieuw in om het te maken. Behept met van nature een open blik naar de omgeving en een grote liefde voor de aannemerij.

Sterke band met (civiele) opleidingen in de regio

De liefde voor de aannemerij brengt FPH over op de medewerkers. Een groot deel van het FPH-team is via een stage of afstudeeropdracht bij FPH gestart. De band tussen FPH en (civiele) opleidingen in de regio is namelijk sterk. Zo is er een goed contact met het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch, het SOMA college in Harderwijk, de HAN University of Applied Sciences in Nijmegen en de opleiding Civiele Techniek aan Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Erwin: “We hebben altijd een stuk of vier studenten binnen het bedrijf. Zij brengen nieuwe kennis ons bedrijf in en wij leren hen het vak waarbij we onze ervaring en passie overdragen. Vaak horen we terug dat ze de vrijheid die ze hier krijgen, waarderen. Een reden om hier na hun studie te komen werken.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten