Fontys verwerft certificaat RIVM voor detectie van COVID met speekseltest

Op 23 april heeft het onderzoekslab van het lectoraat Applied Natural Sciences van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen een Certificaat van Prestatie van het RIVM verworven. Als eerste hogeschool in Nederland is het gelukt om een certificaat te verwerven waarin toestemming wordt gegeven om diagnostiek uit te voeren, in dit geval voor SARS-CoV-2, beter bekend als Corona.

Het ministerie van OCW wil in september, bij de aanvang van het nieuwe studiejaar, het mbo, hbo en wo zo ‘normaal’ mogelijk van start laten gaan. Dat betekent zoveel mogelijk weer fysiek onderwijs op locatie, mede met de inzet van testen, aanvullend op overige beschermende maatregelen als mondkapjes, spatschermen en looproutes.

Er is landelijk een achttal pilots opgezet die een zo compleet mogelijk beeld moeten geven van de mogelijkheden hiervoor. Iedere pilot heeft een eigen opzet. De pilot ‘Coronavrije bubbels door intelligent testen’ is geïnitieerd is door twee lectoren van het lectoraat Applied Natural Sciences van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, Anne Loonen en Joost Schoeber, nadat zij in contact waren gekomen met de ondernemers Frank van der Zanden en Aldo Boon van respectievelijk Sure Laboratories en Scan Europe.

Speeksel in plaats van keel-/neusswab

Het behaalde certificaat is een erkenning van onder andere de vernieuwende onderzoeksmethode van de bovengenoemde lectoren die mede op initiatief van Aldo Boon en Frank van der Zanden is gestart. Daarnaast wordt de hoge betrouwbaarheid van deze testmethode onderschreven.

Samen met partners SummaCollege, TU/e, 2WaveDiagnostics, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en het Jeroen Bosch ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch is in februari 2021 gestart met een mensvriendelijke testmethodiek bestaande uit digitale triage (invullen van een vragenlijst), een PCR-speekseltest en traceren van eventuele coronabesmettingen. Is de uitslag van de digitale triage negatief dan kan de student naar de campus komen en naar binnen gaan. Daarnaast wordt twee maar per week speeksel afgenomen en met PCR getest. Met deze triage en test creëren Fontys en 2WaveDiagnostics Coronavrije bubbels waardoor onderwijs met beperkte maatregelen weer mogelijk kan worden. “Iedereen 2x/week doorlopend testen zal ervoor zorgen dat we iedereen in de bubbel goed kunnen monitoren om zo besmettingen snel op te sporen en te kunnen signaleren nog voordat de deelnemer zelf verschijnselen ervaart”, aldus Anne Loonen, lector van Fontys.

Met het certificaat geeft het RIVM goedkeuring voor deze diagnostiekmethode. Vanaf mei, als de testresultaten van de diverse pilots in den lande bekend zijn, kijkt het ministerie van OCW naar geschikte methode(s) die dan wellicht na de zomervakantie ingevoerd kunnen worden. De resultaten van deze pilot zijn tot op heden uitstekend en de testbereidheid onder medewerkers en studenten is groot.

Lees het complete artikel op de website van Fontys.

SourceFontys
GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten