Fontys start nieuw lectoraat Moral Design Strategy

Technologie heeft eigenlijk altijd wel een ethische lading. Dit kan soms verregaande consequenties hebben voor consumenten, burgers of organisaties. Per 1 juni start daarom het lectoraat Moral Design Strategy onder leiding van lector Bart Wernaart.

Fontys Hogescholen wil zo de komende jaren flink investeren in praktijkgericht onderzoek op dit vlak.

Maatschappelijke vraagstukken

Onze samenleving is getransformeerd van een ‘information society’ naar een ‘smart society’. In een Smart Society interacteren mens en techniek altijd en structureel met elkaar. In toenemende mate vertrouwen we daarbij een deel van ethische besluitvorming toe aan slimme technologie. Dat leidt tot allerlei maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. Hoe zeker moet een algoritme zijn van haar zaak om een burger van fraude te beschuldigen? En wanneer moet een veiligheidscamera de politie inschakelen wanneer het een vechtpartij denkt te voorspellen? Hoeveel risico mag een chat-bot die financieel advies geeft een klant laten lopen? En welke data moet een HRM-bot prioriteit geven in het maken van een perfecte match tussen een sollicitant en een functieprofiel? Wie mag bepalen hoe een algoritme op een sociaal media platform omgaat met desinformatie? Het lectoraat gaat aan de slag om dit soort maatschappelijke vraagstukken verder op te pakken.

Ontwerp van technologie

“Het gaat om meer dan alleen kennis opdoen over ethische vraagstukken,” aldus lector Bart Wernaart. “We willen de moraliteit van het individu ‘vangen’ en ten goede gebruiken in het ontwerpproces van producten en diensten in zowel de private als publieke sector. Het gaat er vervolgens ook om dit door te vertalen naar strategie. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de missie en visie van organisaties? Of hoe verhoudt zich dit tot –bijvoorbeeld- decentraal overheidsbeleid? En hoe kan een organisatie uiteindelijk op een transparante manier vaststellen dat het morele ontwerp ook daadwerkelijk datgene doet zoals dat oorspronkelijk bedoeld was? Het technologisch ontwerp leidt tot belangrijke uitdagingen op het gebied van morele autoriteit, ethische besluitvorming, en morele strategievorming. Door middel van gedegen onderzoek willen we dit beter in kaart brengen en dat gebruiken als input voor toekomstig ontwerp van technologie.”

Meer informatie over het lectoraat Moral Design Strategy van Fontys Hogescholen is te vinden op de website.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten