Fontys: multidisciplinair antwoord op maatschappelijke vraagstukken

Fontys wil de komende jaren nadrukkelijker bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken in de eigen regio’s en daarbuiten. De kennisinstelling creëert daarvoor authentieke leeromgevingen waarin onderwijs en onderzoek steeds meer samensmelten.

Studenten, onderzoekers en werkveldpartners werken er multidisciplinair met elkaar samen. Zo ontwikkelen ze talenten en kennis die nodig zijn om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een vitale, inclusieve en duurzame samenleving. De nieuwe koers van Fontys werd door bestuursvoorzitter Joep Houterman gepresenteerd tijdens de online nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers en studenten.

Om de ambities waar te kunnen maken, voltooit Fontys in de komende jaren haar transformatie van traditionele onderwijsinstelling naar een onderzoekende organisatie. In de praktijk betekent dit dat onderwijs en onderzoek binnen iedere opleiding nauw met elkaar worden verbonden. Bovendien wil Fontys nog sneller en effectiever koppelingen maken tussen de vele inhoudelijke specialismes die het in huis heeft. Binnen zogenaamde learning communities, maar zeker ook binnen toonaangevende Centres of Expertise of kleinschaligere Kenniscentra, komen onderwijs, onderzoek en werkveld fysiek of online samen om multidisciplinair onderzoek te doen naar grote en kleine vraagstukken. Zowel binnen de eigen regio’s, waar Fontys traditioneel zeer nauw mee verbonden is, op landelijk niveau, of internationaal.

Onderzoeksthema’s

De bijdrage die Fontys de komende jaren wil leveren aan de toekomst spitst zich toe op zes onderzoeksgebieden. Het gaat daarbij om ondersteunende technologieën (onderzoek op het gebied van hightech systems en kunstmatige intelligentie), slimme mobiliteit (onderzoek op het gebied van automotive en logistiek), gezonde & inclusieve samenleving, creatieve economie, toekomst van leren, en tot slot duurzaamheid & circulariteit (onderzoek op het gebeid van circulaire economie, energietransitie en een duurzame samenleving).

Talent

Naast het vergroten van kennis binnen deze onderzoeksgebieden staat het ontwikkelen van talenten binnen Fontys voorop. Daarvoor wordt een breed opleidingsaanbod ontwikkeld, variërend van voltijd bacheloropleidingen tot associate degrees, masters en een maatwerkaanbod voor werkende professionals. Flexibilisering en digitalisering (online leren en werken) van dat aanbod hebben sinds corona een vlucht genomen, maar worden nog verder uitgebouwd. Ook wordt de aansluiting vanuit bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs verbeterd.
Om studenten kennis te laten maken met de beroepsvaardigheden en de werksetting van de sectoren of beroepen waarvoor we opleiden, zijn studenten vaak letterlijk samen met docenten, docent-onderzoekers, lectoren en professionals uit het (toekomstige) werkveld aan de slag. Zo’n context wordt een hybride (of authentieke?) leer- en onderzoekomgeving genoemd. Hier ontwikkelen studenten hun beroepsvaardigheden. Alle opleidingen van Fontys bieden zo’n hybride omgeving aan: op onze campus, bij een bedrijf op locatie, of elders in de nabijheid van het werkveld. Hier ontdekken studenten ook hun individuele ambities en de manier waarop ze het best leren.

Wendbare organisatie

De nieuwe koers vraagt ook het nodige van de eigen organisatie. Fontys streeft naar een community van flexibele professionals met efficiënt ingerichte ondersteunende processen die samen werken aan het vervullen van haar maatschappelijk opdracht: goed onderwijs en goed onderzoek.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten