Focus op competenties in plaats van diploma’s

Hoe heeft de coronapandemie de Nederlands-Duitse arbeidsmarkt beïnvloed? Waar liggen nieuwe kansen? En waar kunnen ondernemers aankloppen voor financiële steun en advies? Deze vragen komen aan bod tijdens een online workshop van het Arbeidsmarktplatform van de Euregio Rijn-Waal op donderdag 22 april 2021.

Centraal staat de toekomst van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De bijeenkomst is gericht op Nederlandse en Duitse werkgevers.

De coronapandemie heeft de Nederlands-Duitse arbeidsmarkt flink door elkaar geschud. In een aantal branches is men nog steeds naarstig op zoek naar personeel, terwijl men in andere sectoren gedwongen is om afscheid te nemen van werknemers. Het Arbeidsmarktplatform van de Euregio Rijn-Waal wil nu verkennen welke gevolgen dit op de (middel)lange termijn heeft voor de werving van vakmensen. Tijdens een bijeenkomst via Zoom op 22 april 2021 onder het motto ‘Kansen en competenties: de toekomst van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt’ wil het platform eerst een beeld van de huidige situatie schetsen. Daarna wordt er een blik op de toekomst geworpen.

Drie workshops

Centraal onderdeel van het programma zijn drie online workshops, die gelijktijdig plaatsvinden. De eerste workshop is erop gericht om bij het zoeken naar, werven en in dienst nemen van nieuwe medewerkers de focus in de toekomst sterker te leggen op competenties en vaardigheden in plaats van op diploma’s. Experts verwachten dat deze trend na de coronapandemie zal doorzetten. In de tweede workshop worden de kansen van mensen met een beperking op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt onder de loep genomen, en in de laatste workshop gaat het om concrete ondersteuning voor bedrijven en personeel waarmee de coronacrisis het hoofd geboden kan worden.

Het Arbeidsmarktplatform van de Euregio Rijn-Waal is een samenwerkingsverband, bestaande uit meerdere partnerorganisaties in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Doel van het platform, dat door de Europese Unie ondersteund wordt, is om de barrières op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in kaart te brengen, naar de oorzaken te zoeken en gezamenlijke oplossingen te vinden. Met behulp van diverse ideeën en acties moet de grensoverschrijdende arbeidsmarkt op een onbureaucratische manier gestimuleerd worden.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 8 april aanmelden via gip@euregio.org. Deelnemers ontvangen vervolgens enkele dagen voor de bijeenkomst per e-mail een toegangslink.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten