Feestelijke start praktijkleerroute Rijn IJssel en De Winckelsteegh

Met een digitale ontkurking van een champagnefles startten Pluryn locatie De Winckelsteegh in Nijmegen en Rijn IJssel, school voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie op donderdag 14 januari de gezamenlijke 'Praktijkleerroute’.

 

De 29 eerste studenten waren erbij, zij het op afstand. De praktijkleerroute is een hele nieuwe manier van opleiden, die nauw aansluit bij de huidige arbeidsmarkt. De studenten, Rijn IJssel en De Winckelsteegh zijn er blij mee.

Al in 2016 vonden de eerste gesprekken plaats over samen anders opleiden, vertelt Marina van der Steenstraten, teamleider Opleiding verzorgende IG bij Rijn IJssel. De krappe arbeidsmarkt vormde de aanleiding. “We hebben veel moeite om goede begeleiders te vinden. Er zijn wel mensen die bij ons willen werken, maar zij hebben de opleiding niet. De praktijkleerroute geeft hen de kans om opleiden en werken te combineren”, legt directeur Natascha Diender van De Winckelsteegh uit. De studenten volgen al werkend de opleiding MMZ (Medewerker Maatschappelijk Zorg).

Goede basis

Bijzonder aan de praktijkleerroute is dat deze start met een aspirant-leerlingentraject. Deelnemers werken drie maanden lang boventallig op een groep bij De Winckelsteegh en krijgen les in basiszorg. Zo ontdekken zij of werken in de gehandicaptenzorg echt iets voor ze is. De groep die overblijft, is gemotiveerd en heeft een goede basis. Zo komt het dat 29 mensen uit allerlei beroepsgroepen, van marinier tot kapper en van banketbakker tot timmerman, zich nu via de praktijkleerroute laten omscholen tot begeleider in de gehandicaptenzorg.

Samen de puzzel leggen

Er ligt geen uitgebreid lesprogramma klaar. Rijn IJssel levert docenten en De Winckelsteegh levert de adviseurs beroepsopleiden. Marina van der Steenstraten: “We gaan samen invulling geven aan het nieuwe onderwijsconcept, op basis van vertrouwen. De randjes en hoekjes van de puzzel liggen, de komende jaren gaan we ‘m verder invullen. De regie ligt bij de studenten en de vragen komen uit het werkveld.”

Les ondanks corona

Het coronavirus bemoeilijkt de start van de praktijkleerroute behoorlijk. Rijn IJssel verzorgt alleen digitaal onderwijs en de maatregelen bij De Winckelsteegh zijn streng, vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep. Desalniettemin zijn de studenten begin januari enthousiast aan de slag gegaan met de opleiding. “Ik was timmerman en heb voor het eerst twee dagen achter de computer gezeten. Het valt me reuze mee. Prachtig dat dit kan in coronatijd, ik heb er zin in!”, laat student Bram Schrans enthousiast weten.

Intentieverklaring ondertekend

De digitale startbijeenkomst werd afgesloten met de ondertekening van de intentieverklaring ‘Leren in partnerschap’ door de bestuurders Agnes Jansen (Rijn IJssel) en Rolf de Folter (Pluryn) waarin beide partijen zich verbinden aan het project en beloven constructief en gezamenlijk te werken aan oplossingen en ideeën.

SourcePluryn
GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten