Factoren die belangrijk zijn bij het inrichten van een veilige bouwplaats

Bouwplaatsen brengen risico's en gevaren met zich mee. Er zijn vaak veel bouwvakkers te vinden die zware machines, steigers en andere gevaarlijke werktuigen bedienen. De kans op gevaar is dan ook groot. Helaas komt het dagelijks voordat er ongelukken gebeuren op bouwplaatsen. Het creëren van een veilige werkomgeving zou dan ook een prioriteit moeten zijn. Het managementteam van een bouwplaats is hiervoor verantwoordelijk. We hebben de meest belangrijke aspecten bij het inrichten van een bouwplaats voor je op een rijtje gezet.

Gevaren identificeren

Bij de bouwplaatsinrichting is het vanaf het startpunt van belang om alle potentiële gevaren te identificeren. Hoewel het niet mogelijk is om alle gevaren op de bouwplaats te elimineren, is het wel van belang om iedereen bewust te maken van over de gevaren. Vaak wordt er een risicograad gekoppeld aan potentiële gevaren. Sommige gevaren, zoals struikelgevaar, leiden over het algemeen tot lichte verwondingen. Andere gevaren, zoals vallend puin, zullen een veel grotere impact hebben. Als er meer duidelijk is over de gevaren en de risicograad, dan is de volgende stap om te kijken hoe het ontstaan van gevaarlijke situaties zo veel mogelijk voorkomen kan worden. Sommige gevaren zijn gemakkelijk te beheersen, zoals het plaatsen van barrières om te voorkomen dat werknemers struikelen. Daarnaast is het ook om belangrijk om te investeren in veilig bouwgereedschap. Bij AIC Harderwijk kunnen bedrijven terecht voor een groot aanbod aan kwalitatief gereedschap. Andere gevaren, zoals bouwvoertuigen weghouden van voetgangers, kan net wat lastiger zijn.

Train werknemers in veiligheidstechnieken

Het is van belang om werknemers te blijven trainen in veiligheidstechnieken. Er zijn verschillende soorten trainingen die hierbij kunnen helpen. In sommige gevallen is een online training voldoende, maar je kunt natuurlijk ook een specialist inhuren om het hele team een cursus te geven over veiligheid. Van werknemers kan bijvoorbeeld worden verlangd dat ze leren hoe ze zware machines moeten gebruiken. Na afloop van de training kunnen de nieuwe vaardigheden getest worden met een toets.

Beschermende kleding

Bouwvakkers moeten een beschermende uitrusting gebruiken wanneer dat nodig is. Zo kan van werknemers worden verlangd dat zij altijd oogbescherming gebruiken als ze werken met een bepaald gereedschap. Over het algemeen is het verplicht om te allen tijde een helm te dragen op de bouwplaats. In sommige gevallen wordt het dragen van specifieke beschermende kleding ook opgenomen in het veiligheidsbeleid.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten