Energy Storage NL en Connectr werken aan landelijke proeftuin Energieopslag

De energietransitie komt momenteel versnelt op gang. Binnen deze transitie speelt energieopslag een cruciale rol. De opschaling en veilige uitrol van de verschillende energieopslagtechnologieën vraagt nog de nodige aandacht. Zo kijken bedrijven in Nederland naar het vergroten van de energieopslagcapaciteit, het verlengen van de levensduur en naar cruciale randvoorwaarden op het gebied van veiligheid, grondstoffen en recycling. Dit biedt kansen voor onze maakindustrie om de nieuwe generatie energieopslagsystemen in Nederland te ontwikkelen.

Proeftuin energieopslag

Zowel ESNL als Connectr willen deze innovatieontwikkeling rondom energieopslag versnellen. Door de krachten te bundelen, wordt meer impact op landelijke schaal gerealiseerd. Daarom gaan beide partijen nu intensiever samenwerken. Concreet wordt nu gewerkt aan een gezamenlijke proeftuin voor energieopslagbedrijven op het Industriepark Kleefse Waard.

In het proces van de ontwikkeling van nieuwe opslagtechnologie dient de technologie of systeem uitvoerig getest te worden. Voordat het in de markt kan worden gezet. Het hebben van een goed ingericht proefveld waar leden van ESNL en partners van Connectr kunnen testen en hun technologie kunnen demonstreren is dan ook heel waardevol. Tevens heeft de testopstelling ook de nodige demonstratiewaarde. Ook kan de opstelling worden gebruikt om potentiële klanten de technologie in werking te laten zien”.

Netwerken en kennisdeling

Connectr heeft een dergelijk testomgeving, het Energy Demo Field, afgelopen jaar opgezet op het Industriepark Kleefse Waard. Deze wordt in het komende jaar doorontwikkeld tot een volwaardig proefveld voor het uitvoeren van testen en het doen van demonstraties. Het testveld biedt een mooie kans om beide netwerken en andere geïnteresseerden uit te nodigen en om de oplossingen voor de markt te presenteren door middel van fysieke opstellingen.

Shared office

Komen testen op het Energy Demo Field betekent niet alleen dat je toegang hebt tot een testomgeving. Ook krijg je toegang tot de Shared Office. Hierin werken ESNL en Connectr samen aan het faciliteren van kennisdeling en het verbinden van de netwerken. Het doel voor het komende jaar is dan ook om samen een reeks activiteiten (events, oploopjes) samen op te zetten. Hierin bieden we, naast kennisdeling, bedrijven uit onze netwerken de kans om hun oplossingen te presenteren.

Ben je geïnteresseerd om je energieopslagtechnologie neer te zetten op het demoveld, neem contact op met Lennard Nellestein (lennard@connectr.nu) voor een snelle intake om te toetsen of de testvraag past op het Energy Demo Field. Voor meer informatie over de beschikbare utiliteiten en faciliteiten, kijk op www.connectr.nu/shared-facilities/energy-demo-field.

Over Energy Storage NL
Energy Storage NL is dé brancheorganisatie voor de Nederlandse energieopslagsector en onderdeel van FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.

Met meer dan honderd leden (bedrijven, netbeheerders, kennisinstellingen en financiers) wil Energy Storage NL op een betekenisvolle manier partijen met elkaar verbinden zodat er voor energieopslag duurzame businesscases ontstaan die een bijdrage leveren aan een succesvolle transitie naar een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

Over Connectr
2030 is morgen. De energietransitie heeft een schaalsprong nodig, wat vraagt om het versneld toepassen en opschalen van innovaties.

Connectr zorgt daarvoor, met behulp van een Innovatieprogramma, Innovatielab, Shared Facilities en de Kernorganisatie. Innovaties worden vanuit Connectr direct getest, gedemonstreerd en in de praktijk gebracht, om van daaruit te groeien. Door impact te realiseren op zowel de energietransitie als de (regionale) economie, en door human capital aan techniek te verbinden, zorgen we voor bestendige oplossingen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten