Emotron implementeert IIoT oplossing op pompen van waterschap Brabantse Delta

Emotron is leverancier van industriele frequentieregelaars voor het aansturen van electrische motoren op dynamische processen, zoals pompen, ventilatoren, kranen, lopende banden, e.d. In Nederland is Emotron al actief sinds begin tachtiger jaren en is zij inmiddels marktleider in het segment watermanagement.

In cruciale segmenten als oppervlaktewater en afvalwater wordt de roep naar IIoT oplossingen steeds groter.

IIoT staat voor “Industrial Internet of Things”.
Het gaat er hierbij om industriele applicaties zoals pompen intelligenter te maken door ze via het internet te koppelen aan systemen die elders kunnen zijn opgesteld.
Het bepalende kenmerk van de verbonden apparaten op IIoT-netwerken is dat ze gegevens overdragen zonder interactie van mens tot mens of van mens tot computer. Verbonden apparaten communiceren via gateways, fysieke servers die gegevens filteren en verzenden naar andere apparaten en softwaretoepassingen. Hierdoor kan tot op grote afstand met de applicatie worden gecommuniceerd en kunnen dynamisch gegevens worden verzameld en geanalyseerd.

Voor de recente grote ombouw van pompstations van het waterschap Brabantse Delta heeft Emotron de frequentieregelaars mogen leveren. De pompen zijn onderdeel van het project AWP 2.0. Waterschap Brabantse Delta werkt met dit project aan de renovatie / vernieuwing van de afvalwaterpersleiding (AWP). Het waterschap pakt de AWP aan om ervoor te zorgen dat rioolafvalwater in West-Brabant ook in de toekomst veilig vervoerd en gezuiverd kan worden.

Emotron heeft zich daarbij verplicht het onderhoud en de beschikbaarheid van de installaties voor 15 jaar te garanderen (TCO). Dat vraagt natuurlijk zorgvuldig toezicht en controle waarvoor een IIoT oplossing natuurlijk de aangewezen weg is. Het waterschap heeft Emotron vervolgens toestemming gegeven hiervoor een pilotproject in te richten op het persstation in Roosendaal, waarbij Emotron over afstand de installaties continue kan monitoren. Natuurlijk zijn hierbij garanties op veiligheid en tegen risico’s op hacking belangrijke voorwaarden.

Inmiddels heeft Emotron deze pilot ingricht en is zij instaat de installaties netjes te bewaken zonder dat hierbij de integriteit van de installaties in het geding zijn.
Nu kunnen de regelaars op de belangrijkste parameters worden getest en kunnen draaiuren en zowel regelaar specifieke als externe factoren continue worden bewaakt.
Door slimme analyse van de verkregen gegevens werden algoritmen ingericht waardoor de installatie zelfs preventief storingen kan vermijden.

Emotron kan hiermee nu;

 • Monitoren vanuit iedere gewenste locatie
 • Data loggen op gewenste intervals
 • Hystorische data analyseren
 • Alarmen en waarschuwingen implementeren voor snelle reactie door haar service monteurs.
 • Fout analyse

Hiermee bereikt Emotron voor zijn klant:

 • Het verminderen van stilstanduren
 • Betere preventie van mogelijke storingen
 • Steeds actuele status van de regelaars
 • Cruciaal inzicht in beste efficientie
 • Trends en historisch gegevens
 • Preventief onderhoud.

De kennis en ervaring uit dit project vormen de basis voor een nieuwe generatie frequentieregelaars met standaard IIoT oplossingen waarmee op de groeiende vraag op dit gebied kan worden ingespeeld.

GERELATEERD

Artikel gaat over

EMOTRON
EMOTRONhttp://www.emotron.nl
Frequentieregelaars, softstarters en belastingsmonitoren voor het efficiënt aansturen, regelen en bewaken van toepassingen met elektromotoren. Zoals pompen, ventilatoren, lopende banden en een veelheid aan elektrisch aangedreven industriële processen.

Meer berichten