Eindejaarsbijeenkomst traditioneel goed bezocht

Voor het eerst sinds 2019 vond op maandag 12 december 2022 weer de traditionele Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio Rijn-Waal plaats. Ook na de gedwongen coronapauze wisten ruim 200 vertegenwoordigers van Nederlandse en Duitse gemeenten, de provincies, de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en projectpartners de weg naar het Euregio-Forum in Kleve te vinden.

De Euregio Rijn-Waal was bijzonder verheugd over de aanwezigheid van Dr. Cyrill Jean Nunn, de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Nederland.

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst werd Robert Polman uit Zevenaar en werkzaam bij de Veiligheidsregio Gelderland-Midden met de Euregio Rijn-Waal Erepening onderscheiden.

Ambassadeur Nunn onder de indruk van de samenwerking in de grensregio

De Duitse ambassadeur Dr. Cyrill Jean Nunn was als eregast aanwezig tijdens de Eindejaarsbijeenkomst en sprak de deelnemers toe. De heer Nunn berichtte over zijn ervaringen als ambassadeur in Nederland en gaf aan, dat hij onder de indruk was van de zeer nauwe contacten tussen Nederland en Duitsland. Of het nu gaat om de energietransitie, het klimaat, of buurtaalonderwijs, bij bijna alle thema´s die de toekomst betreffen, vindt er zeer intensief afstemming, overleg en samenwerking tussen beide landen plaats. De specifieke positie van de grens neemt hierin een belangrijke rol in, aldus de heer Nunn in zijn toespraak. De landelijke overheden hebben hierbij leren luisteren naar de grensregio´s. Daarom is het ook zo goed, dat de jaarlijkse Grenslandconferentie in het leven is geroepen, die de verbinding tussen landelijke en euregionale overheden vormt. De ambassadeur kijkt er dan ook naar uit om volgend jaar als de Grenslandconferentie in Nijmegen plaatsvindt de Euregio Rijn-Waal nog beter te leren kennen. De heer Bruls kon zich goed vinden in de woorden van de ambassadeur en is blij, dat het geluid van de Euregio ook in Den Haag, Düsseldorf en Berlijn steeds beter gehoord wordt.

Eregast Dr. Cyrill Jean Nunn, de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Nederland

De Euregio Rijn-Waal erepenning gaat dit jaar naar Robert Polman

De voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, Hubert Bruls overhandigde tijdens de Eindejaarsbijeenkomst de Euregio Rijn-Waal erepenning 2022 aan Robert Polman uit Zevenaar en werkzaam bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De erepenning wordt jaarlijks afwisseling aan een Duitse of Nederlandse inwoner verleend, die zich op een bijzondere manier inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking. Uit de laudatie die Hubert Bruls voor Robert Polman uitsprak, bleek duidelijk hoe zeer zich Robert Polman zich sinds 1983 gedurende zijn hele carrière bij de brandweer en de veiligheid altijd voor duurzame grensoverschrijdende contacten heeft ingezet. Een goede verstandhouding met de Duitse buren is voor hem de sleutel tot succes in de samenwerking tussen de veiligheidsorganisaties aan weerszijden van de grens. Zo stond hij (dit jaar) 35 jaar geleden aan de wieg van de jaarlijkse internationale brandweerwedstrijden. Aan deze wedstrijden nemen brandweerposten uit de Veiligheidsregio Gelderland Midden en posten uit de Kreis Kleve deel. Ook is hij de kartrekker vanuit de Veiligheidsregio daar waar het gaat om de deelname van Nederlandse korpsen aan de ‘Leistungsnachweis’ in Goch. In het Rivierengebied dat onze Euregio kenmerkt is veiligheid op de grote rivieren van groot belang. Mede dankzij het doorzettingsvermogen en overredingskracht van de heer Polman kan de Emmericher blusboot ook worden ingezet bij calamiteiten op de Rijn, waarbij de stroomafwaarts gelegen Nederlandse blusboot niet snel genoeg ter plaatse kan zijn. De aanleg van de Betuwelijn aan de Nederlandse zijde van de grens en de discussie daarover aan Duitse zijde aan het begin van deze eeuw maakte van hem niet alleen een expert voor spoorveiligheid, maar ook iemand die grensoverschrijdend rampen- en crisismanagement hoog op de agenda zette. Een belangrijk resultaat van deze inzet was de afstemming van brandbestrijdingsplannen in de Euregio. Verder is Robert Polman Liaison-officier als zich in de directe grensregio een incident plaatsvindt, is hij lid van de projectgroep internationale samenwerking van het ministerie van Veiligheid en Justitie en van de ronde tafel Openbare orde & Veiligheid van de Euregio. Tevens is hij voorzitter van de werkgroep internationale samenwerking Duitsland-VGGM. Ook is hij lid van de tijdens corona opgerichte taskforce die zich bezighoudt met de grenseffecten van de opgelegde nationale maatregelen in de Kreise Kleve en Borken en de aangrenzende Veiligheidsregio´s.

Robert Polman reageerde zeer verheugd en gaf aan dat voor hem grensoverschrijdende samenwerking is iets, dat je met je hart doet, overeenkomstig het spreekwoord “een goede buur is beter dan een verre vriend”. Ook als deze buur zich aan de andere kan van de landsgrens bevindt:  “De landsgrens overschrijdende samenwerking valt of staat met elkaar kennen. Een crisis of ramp stopt niet bij de landsgrens!”, aldus de bevlogen Polman. Hij sloot zijn dankwoord af met een welgemeende dankzegging aan al zijn collega’s met wie hij dit mooie en belangrijke werk mag doen en riep hen op om vooral door te gaan met het goede werk dat ze landsgrensoverschrijdend verrichten.

Euregio-voorzitter Hubert Bruls overhandigd Robert Polman de Euregio Rijn-Waal Erepenning 2022.
GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten