Efficiëntere zorg en management automation met blockchain technologie

Eerder dit jaar sloot Fontys Hogeschool ICT aan bij de Dutch Blockchain Coalition als kennispartner. Hoewel termen als Bitcoin en Etherum niet weg te denken zijn uit het nieuws en NFTs het laatste hot item zijn, is het voor velen onduidelijk wat blockchain is en wat je er mee kan.

Fontys Hogeschool ICT houdt zich bezig met het verkennen van mogelijke toepassingen van deze technologie, die in de regel wat extra uitleg nodig heeft.

Wat is blockchain technologie?

Docent Jeffrey Cornelissen werkt met studenten aan diverse blockchain projecten in het Fontys ICT InnovationLab. Hij krijgt de vraag wat het nu eigenlijk is vaker: “Eigenlijk hebben we het over een nieuw soort database, waarin je transacties opslaat. Dat doe je traditioneel in een database, maar de blockchain biedt nieuwe mogelijkheden qua transparantie en veiligheid. Wat het anders maakt is de validatie van een transactie door meerdere gebruikers vanaf een uniek apparaat. Daarmee wordt die vastgelegd in een ‘block’. Dat wordt weer gekoppeld aan andere ‘blocks’, waardoor een keten ontstaat; de blockchain. Dat gebeurt door middel van encryptie.”

Continuïteit en transparantie

De manier van opslaan in de blockchain biedt een gedecentraliseerde of gedistribueerde database. Data in de chain ligt vast, en een aanpassing vereist een aanpassing door de gehele chain, wat de opslag veilig eren transparanter maakt. Cornelissen: “Zo zorg je voor continuïteit en dat kennen we nu vooral van de digitale munteenheden, maar je zou hier ook mee kunnen werken voor contracten, eigendomsbewijzen of diploma’s. Het onderzoeken van die toepassingen is wat wij doen.” Fontys Hogeschool ICT-studenten werken op het moment aan diverse projecten, waarin de mogelijkheden van blockchain technologie verkend worden.

Project: LISK DAO – management automation

Stel je voor dat besluitvorming tot stand kan komen via een gedecentraliseerd systeem? Dit is bijzonder interessant voor dynamische samenwerkingsverbanden, met verschillende partners. Dit noemen we een DAO, een decentralised autonomous organization. Samen met het LISK Center Utrecht is een project gestart om hier een blockchain toepassing voor te bouwen, legt Cornelissen uit: “Een DAO kan organisaties in staat stellen het management weg te automatiseren. We verkennen hoe je door middel van side-chains, aftakkingen in je hoofd blockchain, een DAO kan realiseren. Dit is heel interessant voor de vastlegging van besluitvorming, maar ook voor bedrijfsaccounts. Een side-chain kan namelijk ook opgeruimd worden.” De mogelijkheden zijn divers voor organisaties die op een andere manier willen werken. Sterker nog, een DAO maakt het in theorie mogelijk om veel flexibeler en zelfsturend te zijn in processen.

Project: Smart Contracts Made Easy

Een tweede project wat loopt heeft betrekking tot WMO-aanvragen, specifiek voor taxiritten. Kan de blockchain helpen om het proces van aanvragen transparant te maken en financiële voorwaarden te checken (en het besluitproces automatiseren? Om deze vraagt e beantwoorden wordt samengewerkt met Rising Internet Technologies, RegioTaxi en de Dutch Blockchain Coalition, zegt Cornelissen: “Vraagt iemand die WMO-gerechtigd is een taxi-rit aan, valt dit dan nog binnen het quotum? Of is er een urgentie waardoor de taxi toch kan gaan rijden? Dat is een lastig proces voor gemeentes, waar een complex juridisch kader van randvoorwaarden aan hangt. ‘Smart contracts’ bieden een geautomatiseerde oplossing waarbij je tussenpartijen en losse dataverwerking overbodig maakt.” Door praktijkgericht onderzoek naar de uitvoerbaarheid van een blockchain-toepassing als deze, verkennen studenten en onderzoekers het potentieel van de technologie voor een betere zorg. Wat zich natuurlijk ook vertaalt naar bredere inzetbaarheid.

Dankzij samenwerking met een uitgebreid partnernetwerk, werkt Fontys Hogeschool ICT nauw samen met verschillende vakgebieden. Deze partners brengen praktijkgerichte onderzoeksvragen naar ICT-innovatie onder bij studenten en onderzoekers. Het maakt het Fontys ICT InnovationLab een belangrijke kennishub in de Brainport regio.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten