Een weloverwogen besluit: natuurlijke versus synthetische koudemiddelen

Natuurlijke koudemiddelen, de naam zegt het al, komen voor in onze natuur. De bekendste zijn kooldioxide (CO2), ammoniak (NH3) en koolwaterstoffen zoals ethaan, propaan en (iso)butaan.

Synthetische koudemiddelen, zoals (H)CFK’s en HKF’s, komen niet in de natuur voor, maar komen fabrieksmatig tot stand. Bij lekkage brengen deze veel schade toe aan de ozonlaag én versterken ze het broeikaseffect. Bij Verbrugge Koeltechniek in Boekel hebben ze om die reden sinds 2015 de focus verlegd van synthetische koudemiddelen naar natuurlijke koudemiddelen.

Ieder synthetisch koudemiddel heeft een Global Warming Potential (GWP), dat is een relatieve maat die het aardopwarmingsvermogen van een broeikasgas aangeeft vergeleken met dat van koolstofdioxide (CO2).

De Europese Unie gaat de komende jaren het gebruik van synthetische koudemiddelen verder uitfaseren en uiteindelijk zelfs helemaal verbieden. Geen wonder dat het gebruik van koudemiddelen hét onderwerp van gesprek is in de wereld van koeltechniek. “Bestaande en toekomstige klanten komen bij ons voor een onderbouwd maatwerk advies, waarin wij onze gespecialiseerde kennis afstemmen op de toekomst en de betreffende onderneming”

Elke Verbrugge: “De uitfasering van HFK’s heeft verschillende gevolgen voor de koeltechnische installateur en de eindgebruikers. Zekerheid over de prijzen van HFK’s is er niet meer. Dat kan niet alleen nadelig uitpakken voor een eindgebruiker waar een lekkage heeft plaatsgevonden, maar ook voor een installateur, wanneer er contracten zijn afgesloten inclusief koudemiddelvulling.”

De rol van natuurlijke koudemiddelen in de koudetechniek wordt steeds groter. De ontwikkelingen zijn in volle gang en de beschikbaarheid zal in de loop van tijd toenemen.

Bij Verbrugge Koeltechniek zijn ze overtuigd van alle goede eigenschappen die natuurlijke koudemiddelen bieden. “Maar..” zegt Guus Verbrugge “Op dit moment is kiezen voor natuurlijke koudemiddelen niet altijd de beste keuze. Zo is het bijvoorbeeld van groot belang om te bekijken welk koudemiddel voor een bepaalde installatie, energetisch gezien, het beste is. Op basis van al deze informatie maken wij een voorrekening welk koudemiddel de beste prestaties levert op het snijvlak van energieverbruik (kosten) en koelvermogen (opbrengsten).”

Investering versus kosten

Bij een koelinstallatie op basis van een natuurlijk koudemiddel worden andere materialen gebruikt en zijn er strengere montagevoorschriften. Hierdoor kent deze installatie over het algemeen een hogere initiële investering, dan een koelinstallatie op basis van synthetische koudemiddelen.  Daarentegen heeft een koelinstallatie met een natuurlijk koudemiddel een langere levensduur. Hierdoor wordt de afschrijving per jaar verlaagd en de toekomstig benodigde vervangingsinvestering uitgesteld. Ook bekijken we eventuele voordelen van warmteterugwinning om bijvoorbeeld andere ruimtes te verwarmen of waar warmte gebruikt kan worden in het productieproces.

Daarbij zijn er vanuit de overheid verschillende subsidies en financieringen beschikbaar om tegemoet te komen in duurzame investeringen (natuurlijke koudemiddelen). De meest bekende subsidies zijn de ‘stimulering duurzame energieproducten en klimaattransitie’, Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA).

Vooruitgang en duurzaamheid zijn belangrijke kernwaarden voor ons en gelukkig ook voor onze klanten. Wij pakken dan ook graag de adviserende rol zodat de eindgebruiker een weloverwogen beslissing kan maken voor nu en in de toekomst!

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten