Een training gesprekstechnieken helpt iedereen in jouw bedrijf

Hoe bereik je tijdens onderhandelingen met leveranciers de beste prijs? En hoe breng je slecht nieuws aan een collega? Een training gesprekstechnieken helpt iedereen in jouw bedrijf, dus is misschien wel de beste investering die je kunt doen. Dankzij de training breng je de juiste boodschap over, met de juiste toon en intentie.

Zowel HR-professionals, scrum masters, talentmanagers en bijvoorbeeld adviseurs, interne coaches en anderen die medewerkers helpen te ontwikkelen weten dit. Zij trainen hun gesprekstechnieken al jaren. Het volgen van een opleiding basis gesprekstechnieken is voor hen haast vanzelfsprekend.

Met vertrouwen een gesprek voeren

Er zijn veel verschillende factoren die het verloop en de effectiviteit van een gesprek beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de mate waarin je luistert, vervolgvragen stelt aan de persoon tegenover je en de leiding neemt in het gesprek. Ook factoren als intonatie en stemvolume hebben hier invloed op.

Belangrijk bij het toepassen van verschillende gesprekstechnieken is het afstemmen van deze factoren op het type gesprek. Wil een medewerker zijn of haar zorgen uiten? Probeer in dat geval voornamelijk te luisteren en pas je stemvolume aan. Heeft een leverancier of contractpartij zich niet aan de gemaakte afspraken gehouden? In dat geval kan het slim zijn om de leiding te nemen in het gesprek en je intonatie aan te passen aan de ontstane situatie.

Tijdens een training gesprekstechnieken leer je bijvoorbeeld het verschil tussen helpen, coachen en adviseren. Je leert mature gesprekken voeren, dus stevig, empathisch en gelijkwaardig. Daarnaast leer je over jouw valkuilen, zodat je daar uit kunt blijven.

Waardevol in iedere organisatie

Zelfs wie geen concreet doel heeft om anderen te helpen ontwikkelen heeft voordeel van betere gesprekstechnieken. Bij NONONS trainen we daarom een breed veld van medewerkers. We helpen ze bijvoorbeeld heldere werkafspraken te maken en beter om te gaan met ethische kwesties. Dat raakt iedereen en iedere organisatie, waardoor gesprekstechnieken heel waardevolle vaardigheden zijn.

Werk je binnen jouw bedrijf aanvullend bijvoorbeeld met zelfsturende teams? Of probeer je medewerkers meer verantwoordelijkheden te geven? Dan is het belangrijk dat ze een aantal aanvullende technieken leren om de juiste gesprekken te voeren. Hoe gaan ze bijvoorbeeld om met situaties waarin ze anderen moeten confronteren? En welke vraagtechnieken beheersen ze?

Het zijn die vaardigheden die de gesprekken verbeteren. Dat helpt bij verzuimgesprekken en op het moment dat een projectteam kennismaakt. Uiteindelijk dragen gesprekstechnieken bij aan praktisch alle processen binnen de organisatie. Dat maakt het een waardevolle investering in jouw bedrijf, waarmee je waarschijnlijk veel meer voor elkaar krijgt.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten